LGS Sonuçları 2024

LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü tamamlandı. Sınava katılan öğrenci ve velileri heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. LGS sınav sonuçlarına göre sayısal ve sözel bölüm netleri öğrencilerin lise tercihlerine yön verecek. LGS sınav sonuçları ile Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kabul edilecek. LGS puanı, öğrencilerin sınavdan aldığı puan ile 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının birleştirilmesiyle hesaplanacak.

meb-lgs-sinav-tercih-sonuc

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

L G S Liseye Geçiş Sınavı 3

LGS YIL SONU BAŞARI PUANI, OBP NEDİR?

LGS sınavında puana etki edecek LGS yıl sonu başarı puanı, 6.,7.,8. sınıfın her iki döneminde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) LGS üzerinde etkisi, birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlarda bulunmaktadır.

L G S Liseye Geçiş Sınavı 1

OBP NASIL HESAPLANIR?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır..

Editör: Nurseli Fırat