666 sayısının şeytanla ilişkisi ilgisi ne? 666 sayısı ne anlama geliyor? Yahudilik ile 666 sayısının bir ilgisi bulunuyor mu? Yahudilik ve Satanizm arasında bir ilişki var mı? Paganizm nedir? Satanizm, Paganizm ve Yahudiliğin “Kabala” ile ilişkisi var mı? Peki Kabala ne anlama geliyor?

666 SAYISININ GİZEMİ VE YAHUDİLİKLE BAĞLANTISI

666 sayısı, son dönemlerde sıkça tartışılan ve Satanizm ile Şeytan ile ilişkilendirilen bir konu haline geldi. Ancak bu sayının, İsrail devletinin uygulamaları ve ideolojisiyle bağlantılı olup olmadığı merak konusu. İşte bu konuda detaylı bir inceleme...

666 sayısının kökenleri, Yahudilikteki gizemli Kabala inancına dayanıyor. "Kabala" kelimesi İbranice "Kabbalah"tan türetilmiş olup, "kabbel" yani "almak, kabul etmek" anlamına geliyor.

Yahudiler, her sayıyı bir harfle ilişkilendirerek şifreli bir iletişim dönemi yaşamışlar. Bu şifreli iletişim, 666 sayısının anlamının temelini oluşturuyor ve bu sayı, Yahudilik ile Kabala'nın derin anlam dünyasına dayanıyor.

KABALA'NIN TANIMI VE ANLAMI

Kabala, İbranice kökenli bir terim olup, Yahudi mistik geleneğini temsil eder. Tahrif edilmiş Yahudi inancına göre, Sina'da Hz. Musa'ya vahyedilen şifahi şeriatın bir parçasıdır. Kabala, "Tevrat'ın özü" olarak adlandırılır ve "zamanın başlangıcından beri saklı sırların Yahudiliğin kalbindeki mahzeni" olarak ifade edilir.

KABALA VE 666'NIN İLİŞKİSİ

Kabalistler, İbrani alfabesine her harfe sayısal bir değer atfetmişlerdir. Bu sayısal değerler, Kabalistler ve Kabala'nın okuyucuları tarafından dikkatle incelenir. Yahudilik ve Kabala temelinde, sayılarla şifrelenmiş ve gizli mesajlar verilmiştir.

666'NIN ÇİFT ANLAMI

Birinci anlamı, Serbest Masonluğun temel taşı olan Hiram Abiff ile bağlantılıdır. Hiram, "Ram" anlamına gelir ve güneş tanrısı güneş çakrasının eski adıdır. Güneş Tapınağı, Masonlukta 666 ile özdeşleştirilmiştir. Güneş Tapınağı, Yahudilerin inanışına göre gökten inecek olan 3. mabet veya Babil dönemindeki Zigguratları temsil edebilir.

İkinci anlamı ise, Yahudi inancında Yahudi olmayanların kötülüğü temsil etmesidir. Yahudiler, 666'yı Yahudi olmayan ruhun sembolü olarak görürler.

PAGANİZM VE YAHUDİLİĞİN KESİŞİM NOKTALARI

Paganizmde, Yahudi olmayanların enerjilerini Yahudi düşünce şekline yönlendirmeleri gerektiği düşünülür. Yahudi "tanrısıyla" güçlenmek isteyen Yahudiler, Yahudi olmayan insanlığa saldırırlar. Bu inanç, Hahamlara gerçekleri anlatma ve uyarıda bulunma aracı olarak kullanılır.

SATANİZM, YAHUDİLİK VE PAGANİZM ARASINDAKİ BAĞ

Bazı teorilere göre, Yahudiler Pagan dinlerinden öğretileri çalarak bunları Tevrat'ta şifrelemişlerdir. Şifrelenmiş Kabala, Yahudilerin bu çalıntı manevi bilgiyi nasıl kullandıklarının gizli seviyesidir. Gerçek Kabala, eski Pagan kültürlerinden alınmıştır ve 666, Pagan kültürleri için kutsal bir sayıdır. Yahudiler, bu sayıyı sadece kendilerine ait kılmak istiyorlar.

666 SAYISININ ANLAMI VE SEMBOLİZMİ

666 sayısı, genellikle şeytanı temsil etmesiyle bilinir. Ancak, bu sayı eski dönemlerde, özellikle Yunan ve Roma'da, harflerin sayısal karşılıkları olarak kullanılırdı. 666, "Neron Caesar" isminin sayısal değeri olarak da bilinir. Eski Roma rakamları da toplandığında 666 sayısını verir. Bu sayı aynı zamanda eski Pagan kültürler için kutsal bir sayı olarak kabul edilir.

666 geçmişten bugüne kadar zihinlerde "şeytan" ve "canavar" gibi kodlanıyordu.

Mesela; uzmanlara göre "n" sesinin sayısal değeri 50, "e" sesinin 0 (sıfır), "r" sesinin 200, "o" sesinin 6, "n" sesinin ise 50. İkinci sözcükteki harflerinin sayısal değerlerine baktığımızda; "k=100 e=0 s=60 a=0 r=200" oluşuyor. Yani bu sayıları topladığımızda sonuç "666" oluyor.

İkinci sözcükte yer alan "Kesar" kavramı ise "Caesar" ile aynı manada. Yani, Neron'un ta kendisi oluyor. Öte yandan Roma rakamlarını da büyükten küçüğe sıraladığımızda 666 sayısına ulaşıyoruz.

D = 500 / C= 100 / L= 50 / X= 10 / V= 5 / 1= 1 /// 666

Bazı kaynaklara baktığımızda, 666 sayısının eski Pagan Yunanlılar, Hindular, Mısırlılar, Pagan Halkları ve Babilliler için kutsal sayı olarak kabul edildiğini görüyoruz.