25 Mayıs 2024 Cumartesi günü yayımlanan 32556 Sayılı Resmi Gazete'de ataması yapılan rektörler ve üniversiteleri;

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü-Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
  • Başkent Üniversitesi Rektörlüğü-Prof. Dr. Hakan Özkardeş
  • Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğü-Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı
  • İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü-Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü-Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan
  • İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü-Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu ve
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü-Prof. Dr.Mustafa Kara

Musa Kazım Arıcan

MUSA KAZIM ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan 1 Ağustos 1970 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. 1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Anabilim Dalında “Spinoza’da Din ve Tanrı” isimli teziyle Yüksek Lisansı, Din Felsefesi Anabilim Dalında “Spinoza’nın Tanrı Anlayışı” teziyle doktorasını tamamlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yaparken Din Felsefesi alanında Doçent olmuştur.

Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalında Akademisyen olarak görevine devam etmiş ve 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. 2015 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Arıcan, Türk Felsefe Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. 

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan İngilizce ve Arapça bilmektedir. Arıcan, evli ve 3 çocuk babasıdır. 2016 yılında Türkiye Yazarlar Birliği genel başkanlığına seçildiği görevini sürdüren Arıcan, 25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü olmuştur.

Prof Hakan Ozkardes

HAKAN ÖZKARDEŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Hakan Özkardeş 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Üroloji bölümünde 1994 yılında Tıpta Uzmanlık almıştır. Birçok makalesi bulunan Prof. Dr. Hakan Özkardeş, çeşitli başarılara imza atmıştır. Prof. Dr. Özkardeş, 25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkent Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı görevinden üniversitenin rektörlüğüne atanmıştır.

Zafer Asım Kaplancıklı

ZAFER ASIM KAPLANCIKLI KİMDİR?

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı Samsun Vezirköprü’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Vezirköprü’de tamamlayan Prof. Dr. Asım Kaplancıklı, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Prof. Dr. Kaplancıklı, 2004 yılında Yrd. Doç., 2006 yılında Doç., 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Profesörlük unvanını almıştır.

Anadolu Üniversitesi’nde 2013’de Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2013-2018 yılları arasında da rektör yardımcılığı görevini yürüten Kaplancıklı, Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan dergide Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları arasında bulunmaktadır.

25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

Ersoy Kocabıçak

ERSOY KOCABIÇAK KİMDİR?

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Türkiye’de ilk kez Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kurulan ve hareket bozuklukları, psikiyatrik hastalıklar ve ağrı cerrahisinde ortak çalışan bilim dallarını bir çatı altında toplayan Nöromodülasyon Merkezinin yapılandırılmasında görev almıştır. Merkez sorumlusu olarak atanmıştır. Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak'ın Genel nöroşirürji uygulamaları yanında mesleki ve bilimsel ilgi alanları; hareket bozuklukları, epilepsi, beyin tümörleri ve psikiyatrik hastalıkların cerrahisi'dir.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak'ın hareket bozuklukları, epilepsi ve psikiyatrik hastalıklarda derin beyin stimülasyonu ile ilgili 100’ün üzerinde uluslararası-ulusal makale ve bildirisi vardır. Çok sayıda başarıya imza atan Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, 25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

Mustafa Ege Yazgan

MUSTAFA EGE YAZGAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Yazgan, akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. 

Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, doktora öğrenimini İngiltere’de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001 yılından günümüze kadar İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

Şeyma Aydınoğlu

ŞEYMA AYDINOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde 2002 yılında yüksek lisans ve 2008 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2001-2008 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 2010-2011 yılları arasında uzman araştırmacı olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsünde çalışmıştır. 2011-2024 yılları arasında İstanbul Beykent Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, SCI endeksli etki değeri yüksek dergilerde çok sayıda bilimsel çalışmalar yayımlamıştır. Bu çalışmalara bugüne kadar 1000’den fazla atıf yapılmıştır. Çeşitli projelerde görev almıştır. Aynı zamanda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinde hakem olarak görev yapmaktadır. Akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra çeşitli mühendislik dersleri vermiş ve lisansüstü öğrencilerin yetişmesinde katkı sağlamıştır. Ayrıca; bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu evli ve bir çocuk annesidir.

25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

Prof Mustafa Kara

MUSTAFA KARA KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Kara, 1951 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Kara, akademik kariyerine 1977'de Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü'nde tasavvuf tarihi asistanı olarak başlamıştır. 1983 yılında "İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabî" konulu teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1989'da doçent, 1994'te ise profesör unvanını aldı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı'nda uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Kara, tasavvuf ve tarikatlar tarihi alanında Çok sayıda kitap ve makale yayınlamıştır. Özellikle "Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler" (2 cilt), "Vahdet-i Vücud ve Muhyiddin İbn Arabî", "Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar" gibi eserleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Kara, tasavvuf ve tarikatlar tarihi alanındaki çalışmalarıyla bilinmektedir. 25 Mayıs 2024 32556 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Kara, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.
 

Editör: Nurseli Fırat