Adli tatilin ne zaman biteceği oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Hali hazırda davası bulunan vatandaşlar, dava süreçlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl aynı ay ve günde başlayan Adli tatil, yargı organlarının yılın belirli bir dönemi faaliyetlerine ara vermesi olarak tanımlanmaktadır. Peki 2023 Adli tatili ne zaman başladı ve ne zaman bitecek? İşte bu soruların yanıtı...

2023 Adli Tatil Takvimi

Adli tatil, her yıl aynı tarihte gerçekleşmektedir. Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatil, 31 Ağustos 2023 tarihi Perşembe günü bitecektir. Buna göre 20 Temmuz ile 31 Ağustos arası 2023 yılında adliyeler tatil olacaktır.

adli tatil ne zaman bitiyor

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni Adli yıl, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Yargıtayda düzenlenecek bir tören ile yeni adli yıl başlamış olacak.

Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılacak?

Adli tatil ne zaman başlıyor,ne zaman bitiyor? Adli tatilde dava açılıyor mu? Ayrıca; Adli tatilde duruşma yapılıyor mu? Adli tatilde avukatlar çalışır mı? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Bilinenin aksine Adli tatilde, her adliyede nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bulunmaktadır. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bu tatil döneminde yargılama işlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Adli tatilde görüşülecek davalar;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir. 

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.