AFAD en az lise mezunu personel alıyor. Birçok meslekten personel alımı yapacağını açıklayan AFAD, KPSS puan şartı arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avukat, Elektrik Mühendis, Harita, Geomatik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi, Makine Mühendisi, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Diğer Sağlık Personeli, Şoför, Elektrik Elektronik Teknisyeni, Temizlik Görevlisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını açıkladı.

AFAD-personel-ilanı

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 3) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçm olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • 4) Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 5) 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
  • 6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
  • 7) Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
  • 8) Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
  • 9) Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.
  • 10) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

AFAD PERSONEL ALIMI

Başvuru sürecine ilişkin detayları duyuran AFAD, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı alma şartı sunuyor. Merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. AFAD personel alımı başvuruları, 18 Eylül 2023 saat 10:00'da başlayıp 27 Eylül 2023 saat 17:00'ye kadar devam edecek. Adaylar, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

AFAD İŞ İLANI BAŞVURU EKRANI