Kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf paketin tek başına değil bütüncül bir çerçevede olduğunu ifade etti. Deprem harcamalarından en ufak bir fedakarlık yapmadan kamu dengesinin sağlanacağını söyleyen Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını bildirdi.

"ÖNLEMLER DAHA SIKI İZLENECEK"

"Hiçbir kamu kurumu tasarruflardan istisna değil" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır. Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz. (Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak" dedi. 

BAKAN ŞİMŞEK 8 MADDELİK PLANI DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde alınacak önlemleri tek tek açıkladı. En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yakında ilave tedbirlerin de açıklanacağını belirtti.

"HARCAMALARI DİSİPLİN ALTINA ALIYORUZ"

Tedbirlerin tüm kamuyu kapsayacağını söyleyen Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Deprem yaralarını sardığımız bu dönemde kamu olarak biz de tasarrufa gidiyoruz. Harcamaları disiplin altına alıyoruz. Bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını tedbir alınmasaydı yüzde 9-10'lara çıkacak bir açığı biz yüzde 5 gibi daha makul bir düzeye çekebildik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden birisi mali disiplindir. Son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2.4.

Bakan Simsek Kamu

20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacaktır. Bu açıklayacağımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. Birçok adım atacağız. 3 husus var. Birincisi OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlara ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi idareler, mahali idareler, KİT, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu tedbir paketinin kapsamındadır.

Simsek Kamu

Kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek mekanizması olarak görüyoruz. Burada doğal afetlere kaynak ayırmak, bugün yaralarını sarmaya çalıştığımız deprem felaketi için değil gelecekte olabilecek doğal felaketler için mali alanımızın olması lazım. Düşük risk primi üzerinden ülkemizin uluslararası finans piyasalarından uzun vadeli makul maliyetlerle borçlanmanın önünü açmak için mali disiplin önemlidir.

Simsek Aciklama1

Tedbirlerimizi 3 temel ekseni var. Bir tanesi kamuda tasarruf, diğeri bütçe harcamalarında disiplin, diğeri kamu yatırımlarında verimliliktir. Kamu tasarruflarında 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmadaki etkinlik, yurt dışı geçici görevler gibi başlıklar altında yoğunlaşma var.

"KİRALAMAYI 3 YIL SÜRE İLE DURDURUYORUZ"

İlk başlık kamuda taşıtlar konusudur. Kamu filo yönetim sistemi ile kamuda taşıt sayısını belirledik, etkinliği artırıyoruz. Bu sistem taşıt edinim, kullanım, tasfiye süreçlerini bütüncül yönetmeyi sağlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Taşıtların yaşı, yıllık kilometresini izleyeceğiz. Ambulans, savunma güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı, kiralamayı 3 yıl süre ile durduruyoruz. Mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek. Vakıflardan, diğer alanlardan bütçe dışı kaynaklardan taşıt kuralını izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Dördüncü olarak ihtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Özelleştirme idaresini görevlendireceğiz.

KAMU BİNALARINA METREKARE STANDARTI

İkinci ana başlığımız kamu binaları. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süre ile durduruyoruz. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi. Bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları peyderpey sonlandıracağız. Doğal afet hariç yeni lojman alımı, yapımını, kiralamasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını, rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz.

KAMU BİNALARI

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

KAMUDA İSTİHDAMI

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Destek personel sayısını zaman içinde azaltmayı hedefliyoruz. Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedeceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor. Biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz.

İDARİ YAPILANMADA ETKİNLİK

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası dağılımı gözden geçirerek mükerrer yapıları önleyeceğiz. Birçok ilimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın defterdarlıkları, vergi dairesi başkanlıkları var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz. Milletimize daha iyi hizmet sunacağız.

Editör: Ceyda Bıyıklıoğlu