Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Haziran 2024 tarihli ve 32568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar Sayısı 8624 olan yönetmelik değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

DEĞİŞİKLİĞİN İÇERİĞİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikler, basın kartlarının verilmesi ve yenilenmesi sürecine dair yeni düzenlemeleri içeriyor. Bu değişiklikler ile birlikte, basın kartı başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı yenilikler getirildi. Yönetmelikte belirtilen yeni kriterler, basın mensuplarının kartlarını alırken dikkat etmeleri gereken hususları kapsıyor.

UYGULAMA TARİHİ

Yönetmelik değişiklikleri, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih olan 6 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren tüm basın kartı başvuruları ve yenileme işlemleri yeni yönetmelik hükümlerine göre yapılacak.

SÜREKLİ BASIN KARTI

"Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelere göre, sürekli basın kartı almak için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

SÜRE HESABINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni yönetmelik ile birlikte, sürekli basın kartı almak isteyenler için serbest basın kartı taşıma süresi sınırlaması getirildi. Buna göre, serbest basın kartı taşıyanların toplam çalışma süresinden sadece 24 ayı hesaplamada geçerli olacak.

AA VE TRT ÇALIŞANLARI

Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde, haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek. AA'da basın kartı alabilecek pozisyonlar detaylandırıldı.

AA'DA BASIN KARTI ALABİLECEK UNVANLAR

AA'da basın kartı alabilecek unvanlar şu şekilde sıralandı: Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel yayın yönetmeni, haber direktörleri, koordinatörler, müşavirler, haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular, kıdemli muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular, yayıncılar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.

GAZETE VE DERGİ İFADELERİ DEĞİŞTİ

Yönetmeliğin 24. maddesindeki "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ifadeleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında" olarak değiştirildi. Ayrıca, 26. maddesindeki "Özel radyo" ifadesi "radyo" olarak güncellendi.

YENİ UNVANLAR EKLENDİ

Radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlara "fotoğrafçı" da eklendi. Bu değişiklik, görsel içerik üreten medya çalışanlarının da basın kartı alabilmesine olanak tanıyor.

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI

Değişiklikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Haziran 2024 tarihinde imzaladığı karar ile resmileşti. Yeni yönetmelik, basın mensuplarının mesleklerini icra ederken karşılaşacakları prosedürleri güncelleyerek, daha net ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

DETAYLAR EK'TE

Yönetmeliğin tam metni, Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2024 tarihli sayısında yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Yeni düzenlemeler ve uygulama esasları hakkında detaylı bilgiler şu şekilde:

Basin Karti Yonetmeligi

Editör: Mevlüt Peker