Berat Kandili, İslam dininde önemli bir gece olarak kabul edilen ve oruç tutulması önerilen bir dini bayramdır. Berat, Arapça kökenli bir kelime olup "affedilme, bağışlanma" anlamına gelir. Bu gece, Müslümanların ibadetlerini artırarak Allah'ın mağfiretine ve bağışlamasına sığınma fırsatı olarak değerlendirilir.

ramazan-ayi-oruc-tutmak-18122023-10

BERAT KANDİLİ AYIN KAÇINDA?

Berat Kandili, İslam takvimine göre Şaban ayının 15. gecesine denk gelir. Bu gece, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğu, duaların kabul edildiği bir gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek tövbe, dua, zikir ve Kur'an okuma gibi ibadetlerde bulunurlar.

ramazan_ayi_2

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Hicri takvimine göre Şaban topraklarında 14. sırada yer alıyor. Bu yıl bu tarih 24 Şubat Cumartesi gününe denk geliyor.

ramazan_ayi_7

BERAT KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nde oruç tutup tutulmayacağı konusu İslam alimleri arasında farklı görüşlere sahiptir. Bazı alimlere göre Berat Kandili'nde oruç tutmak faziletli bir davranıştır, ancak zorunlu değildir. Diğer bir grup alime göre ise Berat Kandili'nde oruç tutmak sünnettir ve tavsiye edilir, fakat farz değildir.

Oruc 14012024 16

Bu konuda herhangi bir zorunluluk olmadığı için tercih size kalmıştır. Eğer Berat Kandili'nde oruç tutmak isterseniz, bu orucu tutabilir ve bu ibadeti yerine getirebilirsiniz. Ancak bu orucu tutmama kararı da kişinin tercihine bağlıdır ve hiçbir günah işlememiş olursunuz.

Oruc 14012024 20

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).

Oruc 14012024 4

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.

Oruc 14012024 17

Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Editör: Zeynep Baş