Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal devletin en öncelikli görevinin ülkenin geleceği olan genç nesilleri ve çocukları yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak olduğunun altı çizilerek, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası kanun düzenlemeleri ve politika belgelerinde hiçbir çocuğun zorunlu olmadığı müddetçe ailesinden ayrılmaması gerektiğinin ifade edildiği vurgulandı.

Sosyal Destek Hizmeti’nin; gençlerin ve ailelerinin psikolojik, sosyal ve ekonomik problemlerinin engellenmesi ve sıkıntıları çözme becerisi kazanması ile yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflediği, koruyucu ve sorun engelleyici bir sosyal hizmet modeli olduğu belirtilen açıklamada, bu hizmet sayesinde gençlerin ve çocukların aile bütünlüğü içinde korunduğu ve sağlıklı gelişimlerinin desteklendiği kaydedildi.

Sosyal Destek Hizmeti’nin tüm çocukların “fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden eşit biçimde yararlandırılması ve sosyal yaşama katılımının yükseltilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nin bu yönü itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncelikli politika alanında bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda çocukları engellenebilir risklerden korumak, refah içinde hayatlarını sürdürmek maksadıyla başlatılan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi büyüklüğüne göre sürekli güçlendirildiği dile getirildi.

“Kadim medeniyet anlayışımızda çocuklarımız emanetimizdir.” denilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasında, başta Kalkınma Planları olmak üzere hükümet programları ve üst politika belgelerinde her zaman “çocuklar için hizmetler” alanının ciddiyetle üzerinde durulduğu bir politika alanı olduğu kaydedildi.

Söz konusu politika alanının güçlendirilmesi ve takip eden tüm yıllarda sürdürülmesi için bütçe imkânlarının düzenli olarak artırıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet desteklerinin de daha geniş kitleyi kapsayacak biçimde çeşitlendirildiği, kaynaklar ölçüsünde daha da yaygınlaştırıldığı vurgusunda bulundu.

“ÇOCUĞU OKULA GİDEN ANNELERE DESTEK” ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

“Çocuğu okula giden annelere destek” için bir dilekçe hazırlanması ve annenin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekiyor.

“Çocuğu okula giden annelere destek” hizmetinden yararlanmak isteyen anneler dilerse e-devlet kapısı üzerinden de başvurularını yapabiliyor. 

“Çocuğu okula giden annelere destek” hizmetinden yararlanmak isteyen anneler ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” internet adresi üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” gerçekleştirebiliyor.

Bir meslek elemanı, çocuğu okula giden annelere destek hizmetinden yararlanmak isteyen annelerle başvuru sonrası ön görüşme yapıyor. Bu meslek elemanı ise çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni mesleklerinden birinden oluyor.

Maddi durum ve imkanlarının Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklenmesinin uygun olduğuna dair oluşan kanı sonucu, “çocuğu okula giden annelere destek” hizmetinden yararlanmak isteyen anneler için bir dosya açılıyor. “Çocuğu okula giden annelere destek” hizmetinden yararlanmak isteyen müracaatçı anne hakkında sosyal inceleme yapılıyor.

Sosyal inceleme sonucu Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ile çocukları ailesinin yanında desteklenmesi uygun görülen kişilerin gerekli resmî işlemleri başlatılıyor.

“ÇOCUĞU OKULA GİDEN ANNELERE DESTEK” HİZMETİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

• T.C. Kimlik Numarası’nın beyan edilmesi,
• Gerektiğinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi getirilmesi,
• İş-Kur ya da meslek kurslarına başvurduğuna dair belgenin hazırlanması,
• Müracaatçının durumunu saptamak maksadıyla istenebilecek diğer belgelerin hazırlanması gerekiyor.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, maddi desteğe ihtiyacı bulunan müracaatçılarla ilgili olarak başkaca “bilgi ve belgeleri” sağlayabilmek için farklı araştırmalar da yapabiliyor.

“ÇOCUĞU OKULA GİDEN ANNELERE DESTEK” MİKTARI NEDİR?

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının aşağıda belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti 2023 yılı ödeme oranları ve tutarları şu şekilde:

2023 TEMMUZ - ARALIK 2023/10 NOLU GENELGE KATSAYISINA GÖRE FARK HESABI:

En Yüksek Devlet memuru Katsayısı: 9500

Memur Maaş Katsayısı: 0,509796

En Yüksek Devlet memuru aylığı: 4843,062

EĞİTİM GRUPLARI - ORANLAR (%) VE 2023 TEMMUZ - ARALIK EKONOMİK DESTEK TUTARI:

Okul Öncesi Çocuk - %50 - 2.421,53 TL

İlköğretime Devam Eden Çocuk - %75 - 3.632,30 TL

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk - %80 - 3.874,45 TL

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk İçin - %50 - 2.421,53 TL

Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk - %90 - 4.358,76 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler - %40 - 1.937,22 TL

Ortalama - %73,75 - 3.571,76 TL

2828 Kanunun 32. Maddesi Evlenme Yardımı (Korunma Altında iken evlenen kız çocukları için) 25.489,80 TL

GEÇİCİ EKONOMİK DESTEK TUTARI İSE:

1 Kat: 4.843,06 TL

2 Kat: 9.686,12 TL

3 Kat: 14.529,19 TL

Editör: Gündem Editörü