Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

A A 20240608 34818146 34818145 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Editör: Barış Sözal