Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni alanı olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.Kararda, tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın 'S:86541' linyit işletme ruhsatlı saha olduğu belirtildi. Bugün yayımlanan 14 Mart tarihli Resmi Gazete'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 11 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı takvimine ilişkin acil kamulaştırmaya devam edildi. Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının piyasada olanlara, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesinin verilmesine karar verildiği" denildi.

A K B E L E N D E K I A R A Z I L E R I C I N V E R I L E N K A M U L 25769

Editör: Zeynep Baş