Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent A.Ş iş birliği ile sanayinin araştırma geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artması amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen “1501, 1505 ve 1507 Çağrı Programları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent A.Ş iş birliği ile sanayinin araştırma geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen “1501, 1505 ve 1507 Çağrı Programları Bilgilendirme Toplantısı” Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Bölgedeki Sanayicilerin katılımlarıyla gerçekleşen toplantı Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı ve Üniversite-Sanayi İş birliği Uzmanı Emre Şerif Turgut’un sunumuyla gerçekleşti. Toplantıda Ar-Ge kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak olan çağrı programlarının süreçleri ele alınırken, proje çerçevesinde işletmelerin bilimsel ve teknik birikimini artırmak, sistematik bir temelde yenilikçi faaliyetlerin ve oluşan bilgi birikiminin geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da satılabilir bir ürüne veya sürece yönelik bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari kazanımları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında cari açığı azaltmak, Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlamak için yerli ve milli üretimin önemine değinilirken, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı sağlanarak KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılmasını kolaylaştırarak, 1501 Projesi ile KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilerek ithal bağımlılığının azaltılması hedeflendiği belirtildi.