Türkiye'nin dış politika faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kurulması planlanıyor. Bu yeni yapılanma, Dışişleri Bakanlığının küresel sahnede daha güçlü bir pozisyon almasını hedefliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YENİ DÜZENLEME

6 Nisan 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile duyurulan bu önemli gelişme, Dışişleri Bakanlığının yapılanmasında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Kararname, bakanlığın iç yapısını daha işlevsel hale getirecek düzenlemeler içeriyor.

VAKFIN AMACI VE HEDEFLERİ

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türkiye'nin dış politika ve diplomatik temsil kabiliyetini artırmayı amaçlıyor. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında görev yapan 2,190 kariyer memuru ve 261 dış temsilciliği ile dünya genelinde üçüncü sırada yer alan Türkiye'nin diplomatik temsil gücünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, diplomatların akademik donanımının artırılması, birden fazla yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi ve çeşitli uzmanlık alanlarında yetkinliklerinin artırılması planlanıyor.

AKADEMİK DESTEK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE KATKI

Kurulacak vakıf, diplomatların akademik eğitimlerine destek olacak bir akademik kurumun tesis edilmesi yönünde çalışmalar yapacak. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına katkıda bulunacak ve uluslararası ilişkiler alanında yapılan akademik yayınlara finansal kaynak sağlayacak. Böylece Türkiye'nin dış politika stratejilerinin akademik bir temele oturtulması ve uluslararası ilişkilerde bilgi birikiminin artırılması amaçlanıyor. Bu yenilikçi adım, Dışişleri Bakanlığının küresel düzeyde etkinliğini artırma ve Türkiye'nin uluslararası alandaki söz sahibi olma kapasitesini güçlendirme yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Editör: Mevlüt Peker