Doğum izin süresi ne kadar? Doğum izni ve doğum sonrası süt izni süreleri araştırılıyor. Kadın çalışanların çalışma koşulları iş mevzuatında özel olarak belirlenmiştir.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-3

Hamile kadınların izin süreleri de buna göre belirlenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre çalışan annelere doğum izni uygulanır. 

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-10

DOĞUM İZNİ NEDİR, DOĞUM İZİN SÜRESİ NE KADAR?

Doğum izni, çalışan anne adaylarının hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki süreçleri daha kolay geçirmelerini sağlayacak haklardan biridir. Bu izin, annenin çalışma hayatında hak kaybetmemesi için uygulanır. Doğum izni, doğumdan önce belirli bir süre veya tamamı doğumdan sonra kullanılabilir ve belirli şartlara tabidir.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-6

Bu izin, annenin çalışma hayatında hak kaybetmemesi için uygulanır ve özel sektör ile kamu sektöründe farklı şekillerde işler. Analık izin hakkı olarak bilinen doğum izni, kanunun 74. maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır;

  • Kadınlar genel olarak doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olarak toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedir.
  • İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-2

  • Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmamaktadır. Kanunda 2016 yılında yapılan düzenleme ile bu iznin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene de verilebileceği hükmü getirilmiştir.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-5

  • Kadın işçi, çalışmasında sakınca olmadığı takdirde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilmekte ve kullanmadığı doğum öncesi izni, doğum sonrası izinlerine ekleyerek kullanabilmektedir.
  • İş Kanununda 2011 yılında yapılan düzenleme kapsamında erken doğum yapması halinde kadın işçiye doğumdan önce kullanamadığı doğum izni sürelerini doğumdan sonra kullanabilme imkânı sağlanmıştır.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-1

  • Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, işçi babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmektedir.
  • 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmesi halinde eşlerden birine çocuğun alındığı tarihten itibaren 8 hafta süre ile izin kullandırılmaktadır.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-8

SÜT İZNİ SÜRESİ NE KADAR?

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılmaktadır.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-9

  • Kanunda 2016 yılında yapılan düzenleme ile analık halinde çalışma ve süt izni hükümlerinin iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanacağı belirtilmektedir.

doğum-izni-ne-kadar-hamile-kadın-işçi-çalışma-4

  • Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir.
  • Söz konusu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirlemektedir.
Editör: Nurseli Fırat