Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

A A 20240510 34519653 34519651 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

“Devlet adalet ile hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür.”

"Adalet sistemimiz bir dönem darbecilerin, bir dönem oligarşik yapıların, bir dönem de FETÖ'nün sultasına maruz kaldı."

A A 20240510 34519653 34519650 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

"Yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz."

"Adli ve idari davaları hukukun meselesi olmaktan çıkartıp siyasallaştırmak, sonuç ne olursa olsun toplumdaki adalet duygusuna gölge düşürecektir."

A A 20240510 34519653 34519649 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

"Yargının, yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır."

"Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır."

A A 20240510 34519949 34519942 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

“Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.”

"Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek, sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz."

A A 20240510 34519949 34519945 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

"Yeni anayasa, sivil siyasetin alanını genişleterek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır."

"Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz."

A A 20240510 34519949 34519944 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

"(Yeni anayasa) Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat teşkil ediyor."

"(Yeni anayasa) Biz, milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz."

A A 20240510 34519949 34519947 C U M H U R B A S K A N I R E C E P T A Y Y I P E R D O G A N

Editör: Mevlüt Peker