Her okula psikolojik danışman öğretmen ataması yapılmalı çağrısı!

Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmen adayları, atama bekliyor. İlkokullarda 300, ortaokullarda ve liselerde 150 öğrenciye bir danışman atanıyor. Konuyla ilgili konuşan öğretmenler ise her okula psikolojik danışman öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyleyerek, toplumsal problemler ve çözümü hususunda “okullarda etkili ruh sağlığı hizmetinin” önemine vurgu yaptı.

Genel 21.01.2023, 13:26 21.01.2023, 14:12
Her okula psikolojik danışman öğretmen ataması yapılmalı çağrısı!

Ekran Haber'in edindiği bilgiye göre,  Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde “Doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş, göç ve salgın hastalıklar gibi zorlu yaşam olaylarında öğrenci, aile ve öğretmenlere psikolojik ve sosyal destek sağlar.” hükmüyle Bakanlık psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin eğitimin bütün bileşenlerine sunulması sorumluluğunu yüklemektedir. Ancak yaklaşık 20 bin okulda psikolojik danışman ve rehber öğretmen bulunmadığı, özellikle kırsal kesimde öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunulmadığı iddia ediliyor.

Okul Rehber Öğretmeni'nin (Psikolojik Danışman) Görevleri | Makale | Türk  PDR

Konuyla ilgili konuşan atama bekleyen Psikolojik Danışmanlar / Rehber Öğretmenler, toplumsal problemler ve çözümü hususunda “okullarda etkili ruh sağlığı hizmetinin” önemine vurgu yaptı.

''Son zamanlarda haber bültenlerinde ihmal, istismar, teknoloji/madde bağımlılığı, intihar, akran zorbalığı, kimlik bunalımı ve buna bağlı olarak gelişen kariyer ve seçim hataları konuları sıkça yer alıyor. Medyada yer alan bu problemlere derinlemesine baktığımızda ve yapılan literatür çalışmalarını incelediğimizde; teknoloji bağımlılığının okul öncesi yaşlara kadar düştüğü, madde bağımlılığında ise ilk kullanımın ortaokul yıllarına denk geldiği göze çarpmaktadır. Artan ihmal, istismar ve intihar vakaları ile ergen yaş grupları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu da söylemek mümkün'' dedi.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN SAYISI OLDUKÇA AZ

Konuyla ilgili konuşan öğretmenler, ''Ülkemizde sıklıkla yaşanan bu toplumsal sorunlar karşısında önleyici, müdahale edici, iyileştirici ve yöneltici çalışmalarda kilit role sahip olan ve ruh sağlığı konusunda eğitim almış psikolojik danışmanların okullardaki sayısı oldukça az. Bununla birlikte göz ardı edilen bir diğer husus ise; PDR norm kadro yönetmeliğine bağlı olarak bir psikolojik danışmanın bazı okullarda 700-800 öğrenciyle ilgilenmesinin beklenmesi ve bazı okullarda ise hiçbir psikolojik danışman bulunmamasıdır.  Aynı zamanda bazı psikolojik danışmanlar “taşıma usulü” ile kendi okulundaki görevine ek olarak başka okullara görevlendirilmektedir. Bu şartlar altında öğrencilerin çoğu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri’nden etkili şekilde faydalanamamakta, maalesef birçok öğrenci ise böyle bir hizmetin var olduğunu bile bilmemektedir.

GRUBUN PLANLANMASI VE OLUŞTURULMASI - PDR Birimi


''Okullarda psikolojik danışmanlara / rehber öğretmenlere kolay ulaşıyor olmak, öğrenciler için büyük önem taşırken; psikolojik destek alınması gereken vakalar konusunda aileler ve öğretmenlere de psikoeğitim verilmesi hususunda işlevsel bir role sahiptir.Bu psikoeğitimler atılganlık eğitimi, hayır diyebilme becerisi, gelişim dönemleri ve bu dönemde yaşanabilecek ruhsal/fiziksel/bilişsel dalgalanmaların etkili kontrolü, herhangi bir psikolojik destek vakasında çocuğun tepkilerinin nasıl değişebileceğine dair eğitimleri kapsar. Bu eğitimlerin önemi, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin önleyici işlevinin önemi ile paralel olarak açıklanabilir. Bu bilgiden hareketle yeni açılan anaokulları dahil olmak üzere bütün öğretim kademelerinde yeter sayıda psikolojik danışman bulunmalıdır. Ayrıca okul psikolojik danışmanın sayıca fazlalığı da ailelerin sosyoekonomik gerekçeler göstererek  çocuğun destek almasını engellemesi konusunda da büyük bir çözüm oluşturacaktır.''

''EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ''

''Son zamanlarda güçlü bir eğitim politikası hâline dönüşmüş ve ülke genelinde yaratılması istenen “eğitimde fırsat eşitliği” olgusu, mevcut fırsatlara tüm öğrencilerin eşit derecede sahip olması gerektiğinin altını çiziyor. Fırsat eşitliği; bu sayı engeline takılması sebebiyle yeterli mevcuda ulaşamamış okulları (özellikle taşra ve köylerde), psikolojik danışmanları ve ruh sağlığı hizmetinden mahrum kalan öğrencileri teğet geçmektedir.Bu bağlamda hem sorunların önüne geçilmesi hem de meydana gelmiş sorunların çözüme kavuşması için her okulda psikolojik danışman bulunmalı, kalabalık okullarda bu sayı artırılmalıdır''

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK HİZMETLERİ”

Psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler, lisans eğitimi boyunca almış oldukları ruh sağlığı eğitiminin ve işe yarar işlevlerinin tüm çıktısını okullarda istismar, ihmal , teknoloji ve madde bağımlılığı , akran zorbalığı pandemiye bağlı gelişen ve onarılması gereken oryantasyon vakalarını fark etmek / görünür hâle getirmek / iyileştirmek üzere kullanmaya hazır olduklarını dile getirdi.

banner2
Yorumlar (4)
İkra Korkmaz 3 hafta önce
ihmal, istismar, şiddet, bağımlılık, akran zorbalığı ve bunun gibi uzmanlık gerektiren her konuya müdahale edebilecek kişi okul psikolojik danışmanıdır İşte bu yüzden diyoruz ki her okula en az bir psikolojik danışman
Pelin 3 hafta önce
Harika, içerik çok güzel
Faruk 3 hafta önce
Mevcut psikolojik danışman norm kadro yönetmeliği acilen revize edilmelidir. Öğrencilere yetişmekte güçlükler yaşanıyor
Hülya 3 hafta önce
Teşekkür ederiz bu yazınızdan dolayı. İnsAllah bir an önce her okulda ihtiyaç doğrultusunda birden fazla rehber öğretmen bulunur