Turizmde lüks çadır dönemi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, lüks çadır turizminin planlı bir şekilde gelişmesine yönelik önemli bir adım attı. Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da dışında yer alan lüks çadır tesislerinin yerleşimi, kurulumu, fiziki şartları, belgelendirilmesi, kiralanması ve ruhsatlandırılmasına ilişkin Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı.

GENEL 24.09.2022, 11:56
Turizmde lüks çadır dönemi!

Belirlenen şartlara göre, lüks çadırlar, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılacak. Çevre düzenlemelerinde beton, çimento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanımına izin verilmeyecek. Açık alanda kullanılan ekipmanlar, ahşap veya metal malzemeden oluşacak. Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi ve alanın doğal dokusuna aykırılık teşkil edecek şekilde peyzaj düzenlemesi yapılmaması esas alınacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KRİTERİ

Enerji temininde yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilecek. Tesis içerisinde kullanılacak her türlü temizlik ve atık malzemeler doğada parçalanabilir yapıda olacak. Kullanılan çadır malzemelerin yangına dayanıklılık, güvenlik ve su geçirmezlik konularında sertifikalı olması şartı aranacak. Konaklama üniteleri arasında en az yirmi metre mesafe bırakılacak. Tesis alanının sınırları çit veya diğer doğal sınırlayıcılar ile net bir şekilde belirlenecek. Aynı tesis alanı içerisinde farklı kullanım türlerine izin verilmezken, tesis içerisindeki üniteler, amacı dışında kullanılamayacak.

Orman vasıflı olanlar dâhil hazine arazileri, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun, lüks çadır turizminin kullanımına açılarak 20 yılı geçmemek kaydıyla kiralanabilecek. Bu kiralamalar için ön izin süresi 6 ay olarak uygulanacak. Yerleşim tasarımı ve yönetim planı ile ilgili projeler Bakanlığın onayına sunulacak. Lüks çadır turizmi yapacaklar için turizm yatırım belgesi şartı aranacak.

İSTİHDAM KAPISI AÇILACAK

Konaklamaya ayrılan her bir çadır ayrı bir konaklama birimi olarak değerlendirilecek ve standart konaklama ünitesi iki kişilik tasarlanacak. Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50’sine denk gelen sayıda personel istihdam edilecek.

banner2
Yorumlar (0)