2024'ün ilk cemresi düştü. Şimdi ikinci cemrenin düşmesi bekleniyor. Peki Cemre ne anlama gelir, cemre ne zaman düşecek? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Cemre, suya ne zaman düşecek?

İlk Cemre Dustu Mu? Cemre Ne Zaman Toprağa Dusecek? 13Subat 2024 4

Halk arasında, yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin birincisi düştü. Şimdi de ikinci cemrenin düşmesi bekleniyor. Şubat ayının sonlarına doğru, Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. İlk cemre düştü, ikincisinin ne zaman düşeceği merak konusu oldu.

İlk Cemre Dustu Mu? Cemre Ne Zaman Toprağa Dusecek? 13Subat 2024 2

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, CEMRE NE ANLAMA GELİR?

Cemre, geleneksel inanışa göre baharın müjdecisi olarak tanımlanmaktadır. Cemre düşmesi, havaların ısınmasında önemli bir işaret olarak görülmektedir. Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık artışını tanımlamak için kullanılmaktadır. Arapça olan Cemre sözcüğü, kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilmektedir.

İlk Cemre Dustu Mu? Cemre Ne Zaman Toprağa Dusecek? 13Subat 2024 1

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Cemre Düşmesi 5

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

Cemre Düşmesi 1

İLK CEMRE DÜŞTÜ

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İlk Cemre Dustu Mu? Cemre Ne Zaman Toprağa Dusecek? 13Subat 2024 3

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

Editör: Nurseli Fırat