İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımını öngören protokol, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla TBMM Dışişleri Komisyonu'na sevk edildi.

Söz konusu protokolde, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO ile sıkı işbirliği içerisinde oldukları, özellikle savunma ve güvenlik konularında etkin bir performans sergiledikleri vurgulandı. İki ülkenin, NATO'nun çeşitli görevlerine önemli katkılarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Gerekçede şu ifadelerle konunun arka planına dair bilgi verildi:

"Finlandiya ve İsveç, her ne kadar AB üyesi olsalar da, geçmişte tarafsızlık politikası benimsemişlerdi. Ancak 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi sonrasında, her iki ülke 18 Mayıs 2022'de NATO'ya katılım için başvuru yapmışlardır. Katılımlarının gerçekleşebilmesi adına, terörle mücadele ve savunma sanayii konularında bazı taleplerde bulunulmuştur."

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28 Haziran 2022'de, üç ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelerek imzaladığı Üçlü Muhtıra'nın önemi vurgulandı ve "Madrid Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine alınması konusunda onay verilmiştir." denildi.

Finlandiya'nın, bu protokol doğrultusunda NATO'ya 4 Nisan 2023'te dahil olduğu hatırlatıldı. Ancak İsveç'in durumu şöyle ifade edildi:

"İsveç'in, taahhütlerini yerine getirme süreci, 2023 yılında yapılan toplantılarda ele alındı. Vilnius'ta gerçekleşen toplantıda, İsveç, bir dizi taahhütte bulundu. Bu bağlamda, Üçlü Muhtıra'nın hükümleri ve İsveç'in NATO ile olan ilişkisinin seviyesi göz önüne alındığında, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için olumlu olacağı değerlendirildi."

Kaynak: AA