25 Kasım 2023 tarihli 32380 sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu 2023/16 sayılı genelge ile “kadının beyanı esastır” olarak anılan maddenin “kadının kanıtı esastır” olarak değiştirildiği iddia edildi. Peki, 'Kadının beyanı esastır' maddesi kalktı mı? 

KADININ BEYANI ESASTIR KALKTI MI?

6284 sayılı kanunda herhangi bir değişiklik yapılmadı ancak 25 Kasım, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak bilinmekte. 25 Kasım 2023'te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi, kadına yönelik şiddeti önlemeyi ve çok yönlü bir yaklaşımla bu soruna karşı adımlar atmayı planlamaktadır.

Özellikle genelgenin altıncı maddesi, "Kadının beyanı esastır" ilkesinin "kadının kanıtı esastır" olarak değiştiği iddialarını gündeme getirmiştir. Bu madde, kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi için nüfus temelli saha araştırmalarının yapılacağından bahsetmektedir.

Kadının beyanı esastır 2

Ancak 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" altıncı maddesinde, koruyucu tedbir kararı için bir delil veya belge aranmayacağı belirtilmiştir. Bu da "beyan esastır" ilkesinin devam ettiği anlamına gelir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6284 sayılı kanunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hukuk düzeninde normlar hiyerarşisi göz önüne alındığında, kanunların genelgelere üstün olduğu unutulmamalıdır.

Konu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle birlikte gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara rağmen tartışılmaya devam etmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması halinde kadınları koruyabildiğini savunsa da, 2023 Ocak ayı verilerine göre öldürülen kadınların yüzde 94'ünün koruma kararı olup olmadığı belirsizken, yalnızca yüzde 3'ünün koruma kararı olduğu görülmektedir.