Kadir Gecesi, müslümanlar için oldukça özel ve önemli bir gecedir. Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi, "Bin aydan daha hayırlı olan" olarak tanımlanmaktadır. Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde hangi duaları okumak hayırlıdır? Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesi'nde okunacak dua nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 

Cami Namaz Dua 09012024 28

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilmektedir. Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.

Kadir Gecesi’nin kıymeti Kur’an’dan gelmektedir. Yüce Allah’ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır.

Cami Namaz Dua 09012024 24

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayında eda edilmektedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan ve bin aydan daha hayırlı gece olarak bilinen Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü (bugün) idrak edilecek. Kadir Gecesi, İslam inancına göre çok önemli bir gece olarak kabul edilir. İslam inancına göre Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirildiği gece olarak bilinir ve bu geceyi anlatan Kuran ayeti şöyledir: "Biz onu Kadir gecesinde indirdik. "

Dua 08012024 9

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde şöyle duâ edilmesini tavsiye etmiştir: Hz. Aişe (r.anha) şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum. Allah Resulü şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

Kadir Suresi

 1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
 2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
 3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
 4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
 5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi Anlamı

 1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

İstiğfar Duası (Tövbe Duası)

İstiğfar duası da Kadir Gecesi okunması hayırlı dualar arasında yer almaktadır. İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135).

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

Dua 08012024 3

Kadir Gecesi Tesbihleri ve Zikirleri

 • 100 "Elem neşrah leke sadrak..."
 • 100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."
 • 100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
 • 100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”
 • 100 La ilaheillallah
 • 100 Elhamdülillah
 • 100 Allahü Ekber
 • 100 Sübhanallah
 • 100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
 • 100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
 • 100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)
 • -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
 • - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
 • - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
   
Editör: Nurseli Fırat