MSB (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı akademik birimler için önemli bir personel alımı duyuruldu. Bu alımlar, 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayandırılıyor. Bu çerçevede, sivil kaynaktan akademik personel alımı gerçekleştirilecek.

Özellikle belirtilen kanun ve yönetmeliklere dayalı olarak yapılan bu personel alımı, Milli Savunma Üniversitesi'nin akademik birimlerine önemli katkılarda bulunacak nitelikli personellerin seçimini hedefleniyor. Bu kapsamda, alım sürecinin detayları ve başvuru şartları titizlikle değerlendirilecek ve ilan edilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün akademik kadrolarına yapılacak bu personel alımı, üniversitenin misyonunu ve eğitim kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvuru süreci ve ilgili detaylar kurum tarafından ilan edildiğinde, adaylar başvurularını yapabilecek ve değerlendirme süreci başlayacak. Bu alımların Milli Savunma Üniversitesi'ne büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

MSÜ AKADEMİK KADRO UNVANI VE ÖZEL ŞARTLARI

MSÜ AKADEMİK PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) akademik personel başvuruları için belirlenen şartlar ve gerekli evraklar aşağıda sıralandı:

- MSÜ Akademik Personel Başvuru Şartları:

1. Fakültelerin lisans derecesine sahip bölümlerinden mezun olmak,
2. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği'nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
3. Doktor öğretim üyeliği için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
4. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50 ve ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz),
5. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların doğum tarihi 01 Ocak 1989 ve sonrası olmalı,
6. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almak,
7. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılamak,
8. Yedek subay, erbaş/er dışındaki asker kişisi olmamak,
9. Doçent unvanına sahip adaylar sadece profesör ve doçent kadrolarına başvurabilecekler.

- Başvuru Dosyası Kapsamı:

Adayların başvuru dosyasının aşağıdaki belgeleri içermesi gerekiyor:
1. Aday Bilgi Formu,
2. Başvuru dilekçesi,
3. Özgeçmiş,
4. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri,
5. Yabancı Dil Belgesi,
6. Son 5 yıla ait ALES belgesi,
7. Not Dökümü (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir),
8. Adli sicil belgesi,
9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
10. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
11. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
12. Islak imzalı güvenlik soruşturması formu,
13. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Akademik Değerlendirme Çizelgesi'ne göre düzenlenmiş olmalı),
14. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınabilir),
15. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

NOT: Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular için başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya şeklinde ve 4 adet USB belleğe (profesör kadrosu için 6 adet) yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanması gerekiyor.
NOT: Başvuru dosyalarının plastik mavi renkli telli dosya içerisinde düzenlenmesi ve dosya kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro bilgilerinin belirtilmesi gerekiyor.
NOT: Başvuru süreci ve ilanlar MSÜ tarafından yayınlandığında, adayların belirtilen şartlara ve evrak düzenlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

MSÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ

1. Ön değerlendirme sonuçları için ilan tarihleri: 21-23 Şubat 2024

2. Giriş sınavı için tarihler: 26 Şubat-08 Mart 2024

3. Asil ve yedek adaylar için açıklama tarihleri: 27-29 Mart 2024

MSÜ AKADEMİK PERSONEL ALIMI İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Öğretim üyesi kadrolarına başvuru dosyası içinde yer alan belgelerden "Başvuru dilekçesi, adli sicil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi fotokopisi, 1 adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu ile askerlik durum belgesi" sadece fiziki dosyada bulunacak.

2. Güvenlik soruşturması formu ve aday bilgi formuna fotoğraf yapıştırılmayacak, bunun yerine fotoğraf dijital ortamda yüklenerek renkli çıktı alınacak ve ıslak imzalı olarak dikey yönlü tek yaprak kâğıda basılacak. Form birden fazla sayfadan oluşuyorsa, önlü arkalı tek yaprak kâğıda çıktı alınacak.

3. Başvuruların eksiksiz ve süresi içinde yapılması önem arz ediyor. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

4. Adayların, başvuruları hakkında bilgi almak ve detaylı bilgi edinmek için ilanlarda belirtilen kadronun bulunduğu okul veya müdürlük ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

5. Başvuruların şahsen yapılması gerekiyor. Başvuru sürecinde belirtilen iletişim adresleri ve irtibat numaraları üzerinden gerektiğinde rehberlik almak ve başvuru süreci hakkında net bilgilere sahip olmak için ilgili okul veya müdürlüğe başvurulması gerekiyor.

MSÜ Akademik Personel Alımı sürecinde adayların tüm bu hususlara dikkat etmeleri, başvurularını eksiksiz ve düzenli bir şekilde yapmaları gerektiği belirtildi.

Editör: Gündem Editörü