'SINAV VE MESLEKİ ÇALIŞMA ŞARTI KALDIRILIYOR'

Kanun teklifinde ilk imza sahibi AK Parti Ordu Milletvekili Nazım Maviş, kanun teklifi ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlendiğini belirterek, "Kanunla öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atamaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenmektedir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlarla Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri ve teşkilat yapısına ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeyle kariyer basamaklarında ilerlemede sınav ve mesleki çalışmalar şartı kaldırılıyor, uzman öğretmenlik için en az 10, başöğretmenlik için ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmetin bulunması, kademe ilerleme cezasının bulunmaması, akademi tarafından verilen eğitim programlarının tamamlanması şartı yeterli kabul ediliyor. Ayrıca kanunun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen unvan için başvuruda bulunabilmelerine imkan sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDET CEZASI YARI YARIYA ARTIRILIYOR'

Maviş, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet cezalarının arttırılacağına dikkat çekerek, "Cezaların yarı oranında artırılması, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması, görevleri sebebiyle öğretmenlere karşı işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama sebebi haline getirilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, göreve yeni atanan öğretmenlerin mesleğe uyumu, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla Milli Eğitim Akademisi kurulması teklif edilmiştir. Öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi yoluyla mesleğe en iyi şekilde hazırlanmaları amaçlanmıştır. Hazırlık eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere, bir öğretmende olması gereken bütün yeterliliklerin esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı derslerden oluşacaktır. Eğitim çalışanlarının bilimsel ölçütler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerinin yapılması, kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim kurumu yöneticilerine yönelik yöneticilik formasyonu kazandırılması amaçlanmaktadır" dedi.

'AKADEMİ EĞİTİMİNDEN SONRA ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ ŞARTI UYGULANMAYACAKTIR'

Öğretmen adaylarının Akademi'ye KPSS puan üstünlüğüne göre alınacağını vurgulayan Maviş, "Öğretmen adaylarına eğitim süreleri boyunca her ay 18 bin 650 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacaktır. Başarılı olan herkes başka hiçbir şart aranmaksızın puan üstünlüğü ve tercihlerine göre atanacaktır. Akademi eğitimi yürürlüğe girdikten sonra aday öğretmenlik hükümleri öğretmenliğe geçiş şartı olarak uygulanmayacaktır. Bunların yanı sıra, öğretmenlerin yer değişikliklerinde, hizmet puanının belirlenmesinde görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Eğitim kurumlarına yönetici yetiştirmek üzere yönetici adaylarının yönetici yetiştirme programına alınmaları da düzenlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilmesine dönük hükümler öğretmenlerin lehine ağırlaştırılmıştır. Teklifte yer alan disiplin hükümlerinin tamamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, YÖK'ün Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne ve Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine dayandırılarak düzenlenmiştir" diye konuştu.

Editör: Yağmur Kaya