Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir?

Öğretmenlerin hak ve sorumlulukları ile öğretmene yönelik şiddete kadar birçok düzenlemeyi içeren kanun Meclis'ten geçmesinin ardından yürürlüğe girecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenliyor. 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri, komisyonda kabul edildi. Teklifle, öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçleri yeniden düzenleniyor. 

öğretmen-alan-değişikliği-ataması-ne-zaman-yapılacak-yusuf-tekin-2

Öğretmenlere yönelik şiddetten hak ve sorumluluklara kadar düzenlemeleri içeren, TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi, 39 maddeden oluşuyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar vermişti. 2024 yılında yeni düzenlemeler ile Öğretmenli Meslek Kanunu'nda yeni değişiklikler yapılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

39 maddelik yasa teklifi ile uzman ve başöğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları kaldırılıyor. Teklifle öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı. Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmenlik hizmeti yeterli olacak. 

Ayrıca, uzman öğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmeti bulunması, başöğretmenlik ünvanı için en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının olmaması, akademi tarafından verilen uzman öğretmenlik, başöğretmenlik eğitim programlarının tamamlanması gerekecek. Böylece, kariyer basamaklarında ilerlemede "yazılı sınav" ile "mesleki çalışma" koşulları kaldırılmış oldu.

Başöğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmenlik, kademe ilerleme cezası bulunmaması ve akademi tarafından belirlenen uzman başöğretmen eğitiminin tamamlanması şartı bulunacak.

Teklifle Milli Eğitim Akademisi de açılacak. Öğretmen adayları 4 dönem akademide hazırlık eğitimi alacak. Bu süre eğitim fakültesi mezunları için ise 3 dönem olacak.

Akademiye giriş için KPSS puanına bakılacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. 3 yıl sonra kadroya geçecek. Eğitimde başarısız olanların ise akademi ile ilişiği kesilecek.

Teklifte son olarak, öğretmenlere karşı şiddetin engellenmesine yönelik tedbirler de yer alıyor. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarının öğretmene karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranda arttırılacak.

Editör: Nurseli Fırat