Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışının İslam dini için caiz olup olmadığı konusunda açıklama yaptı. Peki, organ bağışı günah mı? İşte detaylar...

ORGAN BAĞIŞI GÜNAH MI?

Organ bağışı konusu, çeşitli dini ve etik bakış açılarına göre farklı yorumlanabilir. Ancak, genel olarak birçok dini öğreti ve etik sistemde organ bağışı olumlu bir şekilde değerlendirilir. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer birçok din, insan hayatını koruma ve kurtarma amacıyla organ bağışını destekler.

Organ bağışı

İslam perspektifinde, birçok Müslüman bilgini ve dini otorite, organ bağışını teşvik etmiştir. Organ bağışının hayat kurtarma amacı taşıdığı, insan hayatının kutsallığını koruma amacına hizmet ettiği düşünülerek desteklenir.

Organ bağışı  3

Hristiyanlık açısından da, birçok mezhep ve cemaat organ bağışını olumlu bir şekilde değerlendirir. İnsanların sevgi, şefkat ve yardımseverlik prensipleri çerçevesinde organ bağışında bulunmalarını teşvik eder.

Organ bağışı  1

Her ne kadar genel olarak organ bağışı olumlu bir şekilde değerlendirilse de, bireylerin dini inançları ve etik değerleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, organ bağışıyla ilgili bir karar verirken kişisel inançlar, etik değerler ve dini öğretiler göz önüne alınmalıdır. Organ bağışı konusundaki düşünce ve tercihler, bireyin kendi vicdanına uygun olarak şekillenir.