2022 PISA Türkiye sıralaması belli oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları açıklandı. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen PISA 2022'ye, Türkiye'nin 60 ilinden 196 okul ve 7 bin 250 öğrenci katıldı. İşte PISA 2022 sonuçları

PISA 2022 SONUÇLARI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları bugün tüm dünya ile aynı anda açıklandı.

PISA araştırması, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeler arasında karşılaştırmalar yapmak amacıyla üç yılda bir gerçekleştirilen uluslararası bir araştırma programıdır. 2021'de planlanan ancak COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen PISA 2022, 81 ülkenin katılımıyla gerçekleşti.

PISA 3

PISA TÜRKİYE SONUÇLARI

OECD'nin değerlendirmesine göre, Türkiye PISA'da on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olarak öne çıktı.

Matematik alanında, 2018'de 79 ülke arasında 42. sırada yer alan Türkiye, PISA 2022'de 81 ülke arasında 39. sırada yer aldı. Benzer şekilde, 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 33. sırada bulunan Türkiye, 2022'de 32. sıraya yükseldi.

PISA 4

Fen okuryazarlığı alanında 2018'de 79 ülke arasında 39. sırada bulunan Türkiye, PISA 2022'de 81 ülke arasında 34. sıraya yükseldi. 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 30. sıradaki Türkiye, 2022'de 29. sırada yer aldı.

Okuma becerileri alanında 2018'de 79 ülke arasında 40. sırada bulunan Türkiye, PISA 2022'de 81 ülke arasında 36. sıraya yükseldi. Benzer şekilde, 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer alan Türkiye, 2022'de 30. sıraya yükseldi.PISA AA

OECD ÜLKELERİNE KIYAS ÜÇ ALANDA DA 'ORTALAMA ALTI'

Rapora göre, Türkiye her üç alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken, OECD ülkeleri ile arasındaki farkı hızla azaltmaktadır. Ayrıca, fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuçlarını gösteriyor.

Matematik okuryazarlığına odaklanan PISA 2022 döngüsünde Türkiye'nin performansındaki istikrarlı artış da raporda vurgulandı. 2022'de matematik alanında Türkiye'nin elde ettiği puanlar, OECD ortalamasının üzerinde yer aldı ve Türkiye, diğer ülkelerle olan puan farkını kapatmada başarı gösterdi.

PISA 2

Fen okuryazarlığı alanında da Türkiye'nin 2015 yılından bu yana istikrarlı bir ilerleme kaydettiği belirtildi. PISA 2022'de fen alanında Türkiye'nin puanları, OECD ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti ve Türkiye'nin diğer ülkelerle puan farkını azalttığı vurgulandı.

Okuma becerileri alanında Türkiye'nin performansındaki değişimin sınırlı olduğu ifade edildi. Ancak, Türkiye'nin yine de OECD ve tüm ülkeler ortalamalarının üzerinde bir performans sergilediği ve bu alandaki diğer ülkelerle olan farkını azalttığı belirtildi.

PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye, matematik, fen okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarında elde ettiği başarılarla birçok ülkeden daha üst sıralarda yer alarak olumlu bir tablo çizdi.