Prof. Dr. Ersan Şen
Prof. Dr. Ersan Şen

Memleketin ve Kamu Kaynaklarının Kanayan Yarası: Pazarlık Usulü ile Yapılan Kamu İhaleleri

Genel olarak idarenin sözleşme yaparken muhatabını seçmek için uymakla yükümlü olduğu usullere kamu ihalesi denilmektedir. İdarenin tüm ihaleleri için uygulanacak usulleri düzenleyen bir tek kanun bulunmamaktadır. Birden çok kanunla düzenlenen...
22 Ağustos 2022

Kadir Şeker’in Tahliyesi ile Gündeme Gelen Tutuklulukta “Fiili İnfaz Süresi” Sorunu

07.07.2022 tarihi itibariyle; Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrasında bu defa hakkında 12,5 yıl yerine 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in tutukluluğuna müdafileri ve Konya...
08 Temmuz 2022

Yatırım Esasına Dayalı Türk Vatandaşlığının Hukukiliği

I. Giriş Bu yazıda; yatırım esasına dayalı vatandaşlığın tanımı ve kapsamı ile yetkili merci kararıyla istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması konularına değinilerek, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin...
23 Haziran 2022

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu Önerisi

I. Giriş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında Kanun Teklifi verilmiş olup, bu Teklifinin 29. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na...
21 Haziran 2022

Müdafiin, Şüphelinin Kolluk İfadesine Aktif Katılma ve Beyanda Bulunma Yetkisinin Engellenmesi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği anlaşılan, 'Tavsiye kararı” konulu, 13.06.2022 tarihli yazıda, şüphelilerin kolluk ifade tutanaklarında avukat beyanlarına yer verilip verilmemesi hususunda açıklamalarda...
16 Haziran 2022

Suriyeliler

Türk vatandaşlarının konut edinme haklarının korunması ve bu yolla yaşanan arz talep ve fiyat dengesizliğinin kontrol altına alınması için, yabancıların konut satışı yoluyla vatandaşlık edinmelerine son verilmelidir. Aynı şekilde, evlenme...
07 Mayıs 2022

Rusya Ukrayna Savaşında Devletten Ayrılma Hakkı

Bu yazımızın kapsamı; Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna Devleti'nin toprağı olan Kırım'da yaşayanların tercihi ve Rusya Federasyonu'na katılma isteğini gösteren halk oylamasını da gerekçe göstererek, gerçekleştirdiği ilhakı...
25 Şubat 2022

Türk Boğazları Hangi Şartlarla ve Ne Zaman Kapatılabilir?

Bu yazımızda ele alacağımız hukuki mesele; 'Türk Boğazları” olarak da tanımlanan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından hangi şartlarda ve ne zaman savaş veya ticaret gemilerine kapatılabileceğidir....
25 Şubat 2022

Gizli tanık beyanı tek başına kuvvetli suç belirtisi oluşturabilir mi?

 AYM'nin Rıza Barut kararı üzerine kısa bir değerlendirme: 17.02.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin Rıza Barut bireysel başvuru kararı hukuk dünyasında ciddi tartışmalara yol açtı. Yalnızca...
22 Şubat 2022

Dövize Endeksli Mevduat veya Katılma Hesabı Sisteminin Hukukiliği

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti Aralık ayının üçüncü haftasında Türk Lirası, Dolar ve Euro üzerinden deyim yerinde ise bir kasırga yaşadı. Serbest piyasa düzenini benimsemiş sosyal hukuk devletinde; özellikle son birkaç aydır döviz...
26 Aralık 2021

Kavala’da İstenmeyen Kişi İlanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23.10.2021 tarihli Eskişehir konuşmasında; Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile yetinmeyerek, 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili çağrıda bulunan 10 Büyükelçinin sınır dışı...
24 Ekim 2021

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu

09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunun 63. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesi değiştirilmiştir. Çek Kanunu'nun 5. maddesinde; karşılıksız çekte ceza sorumluluğu, çek hesabı açma ve çek düzenleme...
08 Eylül 2021

Suçtan caydırma yöntemi: Ölüm cezası

Bu yazıyı kısa ve net bir şekilde kaleme almaya çalışacağım. Meselenin duygu içeren ve insani tarafları olsa bile, elbette 'hukukçu” kimliğimi de elden bırakmayacağım. Bu yazıyı kısa ve net bir şekilde kaleme almaya çalışacağım....
06 Eylül 2021