Resmi Gazete 18 Şubat 2024 tarihli kararları araştırılıyor. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında,

resmi gazete (5)

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yer alırken, 2024 yılı Ocak ayı izin belgelerine ilişkin detaylar da 18 Şubat 2024 32464 Sayılı Resmi Gazete'de bulunuyor. Atamalar, Görevden alınmaların yer aldığı 18 Şubat 2024 Resmi Gazete Kararları..

resmi gazete aa

18 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– 2024 Yılı Ocak Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Nurseli Fırat