Resmi Gazete'nin bugünkü son sayısında, yeni bir düzenleme yayımlandı ve Şehitlik Yönetmeliğinde önemli değişiklikler oluştu. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler de güncellendi.

DİKKAT ÇEKEN 'YEDEK ASTSUBAY' DETAYI

Özellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin yanına bir de 'yedek astsubay' terimi eklendi. Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, ('d) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.

11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.

Resmi Gazete Sehitli

'BAKANLAR KURULU' İFADESİ YERİNE 'CUMHURBAŞKANI'

Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, şehitlik mertebesine ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.

Editör: Ceyda Bıyıklıoğlu