RGYAS haram mı helal mi? Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? soruları yatırımlarını korumak isteyenlerin gündeminde. Özellikle son yıllarda değişken enflasyon oranlarına karşı yatırımlarını korumak isteyenlerin en uğrak noktası Borsa İstanbul oldu. EYT tazminatını alanlar, maaşlarını alanlar hatta değerli maden yatırımcısı bile direksiyon kırarak rotasını Borsa İstanbul'a çevirdi. Şimdi ise SPK'dan onay alan Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. talep toplamaya başladı. Yatırımcılar 17-18-19 Nisan tarihlerinde taleplerini iletebiliyor. Fakat merak edilen bazı detaylar var. Yatırımcılar Rönesans'ın haram mı helal mi olduğunu ve katılım endeksi şartlarını karşılayıp karşılamadığını araştırıyor. İşte detaylar...

RGYAS HARAM MI HELAL Mİ?

* RGYAS katılım endeksi şartlarına uygun değil. * Gayrimenkul devinin Borsa İstanbul izahnamesinde yer alan bilgiye göre Rönesans Gayrimenkul A.Ş, katılım endeksi şartlarını karşılamıyor. Böylece haram helal hassasiyeti olan vatandaşların farklı hisselerde yatırımlarını değerlendirmesi gerekiyor. 

Rgyas Haram Mı Helal Mi Rönesans Gayrimenkul Katılım Endeksine Uygun Mu (2)

RÖNESANS GAYRİMENKUL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? 

* Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değil. * RGYAS halka arz izahnamesi ile borsa görüşüne göre, RGYAS halka arzı katılım endeksine uygun değil. RGYAS halka arz onaylı izahnamesinde, katılım endeksine dair bilgi verilmediğinden halka arz katılım endeksi kriterlerine uygun olmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Rönesans Gayrimenkul'ün Borsa Görüşü şu şekilde:

1. BORSA GÖRÜŞÜ:

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Direktörlüğü'nün Sermaye Piyasası Kurulu'nu muhatap 28.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24299 sayılı yazısında;
"Kurulumuza iletilecek Borsamız görüşü olarak, Kurulunuz tarafından halka arz izahnamesinin onaylanması durumunda,

1) Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesinin l'inci fıkrasında yer alan şartlardan (b) bendindeki "Halka arz edilen payların piyasa değeri" ve "Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranı" şartlarını halka arzdan sonra sağlaması koşuluyla Şirket paylarımın Yıldız Pazar'da işlem görebileceği,

2) Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporunun izahnamenin ekinde yer alması,

3) Borsa görüşünde, "İşbu Borsa Istanbul A.Ş. Görüşü, Borsa Istanbul A.Ş.'nin vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa Istanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa Istanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. " ifadesinin yer alması
hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir."

Editör: Mücahit Dere