Toplumda yer alan bazı meslek gruplarından gelen erken emeklilik beklentileri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) kesin bir yanıt geldi. Kamuoyunda dolaşan, özellikle kamu, madencilik, havacılık, sağlık alanında çalışanlar ile öğretmenlerin erken emekli olabilecekleri yönündeki söylentilere SGK tarafından netlik kazandırıldı. SGK, yapılan haberlerin asılsız olduğunu ve mevcut mevzuat çerçevesinde sadece bazı mesleklerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlandığını ifade etti.

MESLEK GRUPLARINA YIPRANMA PAYI GERÇEĞİ

SGK'nın resmi açıklaması şu şekildeydi:

"Son dönemde medyada yer alan erken emeklilikle ilgili bazı meslek gruplarının listeye eklendiği, bu mesleklerdeki yoğun çalışma koşullarının erken emeklilik hakkını doğurduğu yönünde haberler yer almaktadır. Bu haberlerde, kurumumuz tarafından güncellenen listeye göre madencilik, eğitim, havacılık, kamu ve sağlık sektörü çalışanlarının da emeklilik yaşı gelmeden emekli olabilecekleri belirtilmiştir.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesine göre; belirli iş kollarında ve işlerde çalışan sigortalılara, çalışma sürelerine göre hesaplanan ve 360 gün üzerinden belirlenen fiili hizmet süresi zammından faydalanma hakkı tanınmaktadır. Belirtilen iş kollarında çalışan sigortalılara verilen bu fiili hizmet süresi zammı, ilgili kişilerin emeklilik hesaplamalarında yaş sınırını aşağı çekmekte etkili olmaktadır.

5510 sayılı Kanun kapsamında fiili hizmet süresi zammının uygulanması; Anayasa Mahkemesi'nin kararları, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerin uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği standartları, teknolojik gelişmeler ve iş dolayısıyla çalışanların yaşam beklentilerinin ülke ortalamasının altında kaldığı meslekler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir."