MEB'den sınıf annesi uygulaması kararı... Okullarda zaman zaman tartışmalara neden olan ‘sınıf annesi’ uygulaması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararını verdi. Peki, sınıf annesi yasaklandı mı, neden yasaklandı? Sınıf annesi uygulaması nedir?

SINIF ANNESİ UYGULAMASI YASAKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Valiliklere "Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar (Sınıf Annesi)" konulu bir yazı gönderdi.

Yazıda, bazı okullarda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil olduklarına dair Bakanlığa başvurular yapıldığı belirtildi.

sınıf annesi

Ayrıca, bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları ifade edildi.

Yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki şu hükümler hatırlatıldı:

"Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

sınıf annesi 1

Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir."

"Pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşuyor"

Okullarda, çocukların eğitim ve öğretim süreçlerinin, Bakanlığın görevlendirdiği öğretmenler tarafından, milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

sınıf annesi 2

Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim kurumlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu belirtildi.

Valiliklerden, okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

meb_typ_okul_temizlik_personeli_2

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Resmi bir unvan ve görev olmamasına karşın okullarda varlığı gelenek haline gelen sınıf annelerinin öğrenci ve velilerle tartışmaları sık sık gündeme geliyordu. Son olarak geçtiğimiz ekim ayında bir öğrenci ve sınıf annesi arasında yaşanan tartışmanın videosu TikTok'ta paylaşılmış görüntüler sosyal medyada tartışmalara ve sınıf annelerine karşı tepkilere neden olmuştu.