Şırnak Adliyesi’nde Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Ş.Ü.’nün, görev aldığı yerlerde, çevresini yatırım vaadi ile para alarak kandırdığı iddia edilmiş Ş.Ü.’nün önce Tokat’a, ardından Samsun’a tayin istediğini Ekran Haber ortaya çıkarmıştı. Ancak gittiği yerlerde de aynı oyunu çeviren hakimin en sonunda bir alt bölge olan Adana Ceyhan adliyesine sürgün edildiği öğrenilmişti. 

KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLDİ!

Söz konusu soruşturmanın Ekran Haber’de yer almasının ardından hakim S.Ü. Jet hızıyla erişim engeli kararı aldırdı. Kararı Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği verdi. Kararda hakimin “kişilik haklarının ihlal edildiği” belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başvuran vekilinin başvuru dilekçesi, değerlendirildiğinde; 5651 sayılı Yasanın 9. Maddesinde 'İnternet ortamında yapılan yazışmalar içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimliğine başvurarak içeriğe erişim engellenmesini de isteyebilir,' hükmü mevcut olması itibariyle; Talep edenin rızası dışında, çıkan içeriklerin talep edenin şahsiyet haklarına zarar verici nitelikte olduğu, bu hususta şüpheli hakkında kesinleşmiş herhangi bir kovuşturmanın bulunmadığı, bahse konu haberin içeriğinde de böyle bir husustan bahsedilmediği, kullanılan ifadeler ve işbu ifadelerin soyut bir şekilde sunulduğu bu haliyle başvuruda bulunan vekilinin 5651 sayılı Kanunun 9. Maddesi kapsamında erişimin engellenmesi yönünde talepte bulunmasının usul ve yasalara uygun olduğu, talebin yeter ve yasal unsurlarının oluşması sebebiyle aşağıdaki şekilde kabulüne dair karar vermek gerekmiştir."

Editör: Ozan Barış Erim