8. Yargı Paketi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Ceza Muhakemesi Kanunu'na ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Şimdi gözler 8. Yargı Paketi maddelerinin yürürlüğe gireceği tarihte. Peki 8. Yargı Paketi maddeleri yürürlüğe ne zaman girecek?

çinde cinsel istismardan yargılanan öğretmen idaam edildi

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 8. Yargı Paketi olarak biliniyor. Birçok önemli değişikliğin yer aldığı 8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Vatandaşlar, 8.Yargı Paketi içerisinde yer alan maddeleri ve yürürlüğe gireceği tarihleri araştırıyor. İşte tüm detaylar...

torba kanunu meclis

YARGI PAKETİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

8. Yargı Paketi'nin bir süredir görüşmeleri devam ediyordu. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Birçok önemli değişikliğin yer aldığı teklif, TBMM Genel Kurulu'na gidecek.

Birçok önemli değişikliğin yer aldığı 8. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler şunlar;

 • "-Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.
 • - Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.
 • - İcra ve İflas Kanunu'na göre bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.
 • - Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak.
 • - Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
 • - Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

torba kanunu meclis

 • Yakalama ve tutuklama işlemlerinin yanı sıra adli kontrol işlemlerine karşı, kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan kişiler, tazminat isteminde bulunabilecek.
 • -Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.
 • - Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.
 • - Anayasa Mahkemesinin bazı kararları uyarınca uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddiaları bakımından daha kolay erişilebilir, hızlı işleyen ve birincil nitelikte bir başvuru yolu oluşturuluyor ve ilgiliye Tazminat Komisyonuna müracaat imkanı tanınıyor.
 • - Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenleniyor.
 • - Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak."

TBMM-bütçe-görüşmeleri-2024-3

8.YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

8.Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Editör: Nurseli Fırat