Adanalı Tarihçi ve Yazar Cezmi Yurtsever, her yıl 24 Nisan'da gündeme gelen ve Ermeniler tarafından ileri sürülen "sözde soykırım" iddialarına cevap verdi. Yurtsever, Osmanlı Arşivlerinde yer alan yaklaşık 200 milyon belgenin bilim adamlarına açılmasının ardından, bu belgeler arasında bulunan HRT.H. 404 kod numaralı "Mültecilerin göç ve yerleşim yerleri" temalı harita üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, 1915 ve 1916 yıllarında Rus işgali altındaki Doğu Anadolu'dan Ankara, Konya, Adana, Urfa ve Diyarbakır'a doğru yaşanan kitle göçlerini belgelediğini açıkladı. Haritada, Rus ordusu ve işbirliği yapan Ermeni komitacıların baskısı altında topraklarını terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce Türk'ün yerleşim ve barınma ihtiyaçlarının gösterildiği işaretler de dikkat çekti.

Tarihci Cezmi Yurtsever 28042024 Iha2

OSMANLI ARŞİVLERİNDEKİ BELGELERLE TÜRK GÖÇÜNÜN KANITLARI

Tarihçi Cezmi Yurtsever'in araştırmalarına göre, bahsedilen harita, 1915 yılı ve sonrasında Kafkasya ve Anadolu'da Türk halkının yaşadığı toplu göç ve yerleşimi, ayrıca işgal altında gerçekleşen katliamların belgesi olarak önem taşıyor. Tarihçi Cezmi Yurtsever, "Bu harita, 1915 yılında Türklere yapılan soykırımın bir belgesidir" dedi ve ekledi: "Osmanlı Arşivindeki dosyaları incelediğimde, Rus işgalinden kaçarak Anadolu içlerine sığınanların sayısının 1916 yılının sonunda 700 bine ulaştığını gördüm."

Tarihci Cezmi Yurtsever 28042024 Iha3

YANLIŞ ANLATILAN TARİH VE TÜRKLERİN YAŞADIĞI ACILAR

Tarihçi Cezmi Yurtsever, Ermeni diaspora ve işbirliği yapan çevrelerin 1915 Olaylarını Ermenilere yapılan soykırım olarak tanıttığını, ancak bu yaklaşımın tarihi olayların tek yanlı yorumlanması ve çarpıtılması anlamına geldiğini vurguladı. Tarihçi Cezmi Yurtsever ayrıca, 1915 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 30 bin Osmanlı yurttaşı Ermeni'nin silahlı gruplar halinde sınırı geçerek Rus ordusuna katıldığını, yaz aylarında ise Rus işgal sahasında ve Van vilayetinde Türk sivillere yönelik katliam olaylarının yaşandığını belirtti. Tarihçi Cezmi Yurtsever, Brest-Litovsk Anlaşması sonrası Rus ordusunun çekilmesiyle Erzincan, Erzurum, Van ve Kars'ta geniş çaplı katliamlar gerçekleştiğini, olay yerine gelen Osmanlı memurlarının soykırım raporlarına hayatlarını kaybedenlerin listelerini eklediklerini ve bu sayının 500 bine ulaştığını aktardı.

Tarihci Cezmi Yurtsever 28042024 Iha4

OSMANLI ARŞİVİ VE TARİHSEL BELGELERİN ÖNEMİ

Tarihçi Cezmi Yurtsever, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Osmanlı Arşivi’nde bulunan Türklerin toplu göç ve yerleşim haritasının hikayesini bilmeden 1915 ve sonrası yaşanan soykırım olaylarını açıklamak mümkün olamaz." Bu açıklama ile tarihçi, Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerin, tarihin doğru anlaşılması için kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Editör: Mevlüt Peker