Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2023 yılında 3,14 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,86 kişi ile Şırnak oldu.

TÜİK'İN "İSTATİSTİKLERLE AİLE 2023" BÜLTENİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2023" bülteni yayımlandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, 2023 yılında 3,14 kişiye düştü.

Aile 15052024 3

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ

İllere göre incelendiğinde, 2023'te ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,86 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 4,67 kişi ile Şanlıurfa ve 4,61 kişi ile Batman izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Çanakkale, 2,6 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir olarak hesaplandı.

Aile 15052024 2

TEK KİŞİLİK HANE HALKLARININ ARTIŞI

ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarına göre, 2015 yılında yüzde 14,4 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı, 2023 yılında yüzde 19,7'ye yükseldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı ise 2015'te yüzde 66,9 iken 2023'te yüzde 63,8'e geriledi. Geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı ise aynı dönemde yüzde 16,5'ten yüzde 13,2'ye düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı ise 2015'te yüzde 2,2 iken, 2023'te yüzde 3,3'e yükseldi.

Aile 15052024 5

EN YÜKSEK TEK KİŞİLİK HANE HALKI ORANI GÜMÜŞHANE'DE

İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde, 2023 yılında tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 30,4 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi yüzde 29,2 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman olarak kaydedildi. Batman'ı yüzde 11,8 ile Van ve yüzde 11,9 ile Diyarbakır takip etti.

Aile 15052024 6

TEK ÇEKİRDEK AİLE HANE HALKI ORANI

2023 yılında tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 72,2 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i yüzde 71,7 ile Diyarbakır ve yüzde 71,6 ile Şanlıurfa izledi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en düşük çıktığı il ise yüzde 50,8 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 50,9 ile Tunceli ve yüzde 54,1 ile Artvin izledi.

Aile 15052024 7

TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLU HANE HALKLARI

Türkiye'de 2023 yılında toplam hane halklarının yüzde 10,6'sını tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu. Bu hane halklarının yüzde 2,4'ü baba ve çocuklardan, yüzde 8,2'si ise anne ve çocuklardan oluştu. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,2 ile Elazığ oldu. Elazığ'ı yüzde 12,9 ile Bingöl ve yüzde 12,7 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,4 ile Ardahan, yüzde 8 ile Kars ve yüzde 8,1 ile Yozgat oldu.

Aile 15052024 9

GENİŞ AİLELERİN EN YOĞUN OLDUĞU İLLER

Geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2023'te yüzde 20,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 18,9 ile Batman ve yüzde 17,5 ile Bartın izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 9,1 ile Eskişehir oldu. Eskişehir'i yüzde 9,9 ile Çanakkale ve yüzde 10 ile Ankara takip etti.

Aile 15052024 10

AİLE MUTLULUĞU

Türkiye'de kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirten bireylerin oranı 2023 yılında yüzde 69,9 olarak belirlendi. Bu oran, bireylerin mutluluk kaynağı olarak ailelerine ne kadar önem verdiklerini gösteriyor.

Aile 15052024 11

KONUT MÜLKİYETİ

Türkiye'de 2023 yılında fertlerin yüzde 56,2'si oturdukları konutun kendilerine ait olduğunu, yüzde 27,8'i ise kiracı olduğunu belirtti. Lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak kaydedildi.

Kira Gelir Beyannamesi 4

YOKSULLUK ORANI

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı 2023'te yüzde 21,7 olarak hesaplandı. Tek kişilik hane halklarının yüzde 13,7'si, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yüzde 21,6'sı, geniş ailelerden oluşan hane halklarının yüzde 25,7'si, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise yüzde 13,6'sı yoksulluk sınırının altında yaşadığı tespit edildi.

Turk Lirasi T L Para 22112023 Yandex 138

Editör: Mevlüt Peker