İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, eşlerin karşılıklı açtığı boşanma davalarında davacı (erkek) vekili, tarafların ortak iki çocuklarının bulunduğunu, davalı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak işyerindeki bir erkekle ilişki kurduğunu ileri sürdü. Bu nedenle, tarafların boşanmasını, velayetlerin babaya verilmesini ve müvekkili yararına 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesini talep etti.

KADINDAN KARŞI DAVA VE SAVUNMA

Hem davalı hem de karşı davacı (kadın) vekili ise tüm iddiaları reddederek, sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranışının olmadığını, karşı tarafın birlik görevlerini yerine getirmediğini ve eşine karşı sorumsuz davrandığını belirtti. Ayrıca, fiziksel şiddet uygulandığını, ağır hakaretler edildiğini ve evden kovulduğunu iddia ederek asıl davanın reddini, karşı davanın kabulünü ve velayetlerin kendisine verilmesini talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesi, her iki davanın da kabulüne, tarafların boşanmasına, velayetlerin anneye verilmesine, ortak çocuklar için tedbir ve iştirak nafakası, kadın eş lehine ise tedbir ve yoksulluk nafakası ile tazminat ödenmesine karar verdi. Karara karşı istinaf başvurusunda bulunuldu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

Bölge Adliye Mahkemesi, kadın eşin eve başka bir erkek alarak sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğunu kabul etti. Bu nedenle, kadının tüm istinaf itirazları reddedilirken, erkeğin kusur belirlemesi ve nafaka talepleri kabul edildi. Kadın eşin nafaka ve tazminat istemleri reddedildi.

YARGITAY KARARI VE GENEL KURUL GÖRÜŞÜ

Temyiz incelemesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, her iki eşin eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin kadına yönelik fiziksel şiddetinin sürekliliğine dair yeterli kanıt bulunmadığını belirterek direnme kararı verdi. Davalı-karşı davacı (kadın) vekili bu kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı.

SON KARAR: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, fiziksel şiddete rağmen boşanma davası açmayıp evliliğe devam eden kadının davranışını olağan buldu. Kararda, tanık beyanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve fiziksel şiddetin sürekliliğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Eşlerin eşit kusurlu olduğuna karar verilerek, erkeğin lehine verilen tazminat kararı bozuldu. Kurul, kadının ağır kusurlu olduğu ve erkeğin iddialarının haklı olduğuna dair görüşleri kabul etmedi.