Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşlarından kredi taksiti kesintisi yapıldıktan sonra bu işleme itiraz eden müşterilerin, bankaya önceki ödemeleri geri alma talebinde bulunamayacaklarına dair emsal niteliğinde bir karar aldı. Bu karar, emekli maaşlarından kredi borcu ödemeleri yapan pek çok vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Emekli Ayligi

DAVA SÜRECİ VE MAHKEME KARARLARI

Davacı, emekli maaşı hesabı bulunan bankadan kredi kullanmış ve banka tarafından maaş hesabına bloke konularak ödeme alınmıştı. Davacı, maaşından yapılan kesintilere itiraz ederek, bu blokelerin kaldırılmasını ve kesintilerin durdurulmasını talep etmiş, ayrıca hesaptan kesilen tutarların iadesini istemişti. Davalı banka ise, davanın reddini savundu.

Yargitay Binasi 02042024

İlk Derece Mahkemesi, davacının kredi için maaşından kesinti yapılmasını kabul ettiğine ve bunu itirazsız kabul ettiğine hükmederek, davayı reddetti. Ancak, davacı vekilinin istinaf başvurusu sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesi'nin kararını bozarak, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına ve davanın kabulüne hükmetti.

Bag Kur 7200 Prim Son Durum Erken Emeklilik Ne Zaman Cikacak Bagkur 7200 Prim Yasalasti Mi Me 4Mart2024 5

YARGITAY'IN KESİNTİ KARARINA SON SÖZÜ

Bu kararın ardından davalı bankanın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay, yapılan kesintilere başlangıçta itiraz edilmemesi ve bu durumun kabul edilmiş olması nedeniyle, müşterinin kesintilerin iadesini talep etmesinin haksızlık teşkil edeceğine karar verdi. Yargıtay böylece, emekli maaşlarından yapılan kredi ödemeleri konusunda önemli bir içtihat oluşturmuş oldu.

Bag Kur 7200 Prim Son Durum Erken Emeklilik Ne Zaman Cikacak Bagkur 7200 Prim Yasalasti Mi 4Mart2024 3

YARGITAY KARARLARIYLA SÜREN HUKUK SAVAŞI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin ilk derece mahkemesinin reddi yönündeki kararını bozan kararını usul ve yasaya aykırı bulduğu gerekçesiyle bozdu. Bu kararda, "İlk derece mahkemesince davanın reddine yönelik verilen karar usul ve yasaya, Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına uygun olup, bir isabetsizlik bulunmadığı" ifadelerine yer verildi. Bölge Adliye Mahkemesi ise önceki gerekçelerini tekrarlayarak direnme kararı verdi. Bu durum üzerine davalı vekilinin temyiz başvurusu ile dosya Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna taşındı.

Bag Kur 7200 Prim Son Durum Erken Emeklilik Ne Zaman Cikacak Bagkur 7200 Prim Yasalasti Mi 4Mart2024 1

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNDAN EMSAL KARAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşından kesinti yapıldıktan sonra bu kesintilere itiraz eden emeklilerin, bankadan önceki tahsilatları geri isteyemeyeceklerine dair kararını onadı. Genel Kurul, emeklinin kendi rızasıyla imzaladığı kredi sözleşmesi gereği maaşı ile krediyi ödemeyi kabul ettiğini ve bu durumun baştan beri bilindiğini vurguladı. Kurul, davacının bu yöndeki iradesinin sonradan değiştiğini kabul etseydi, bu durumun hakkın kötüye kullanılması anlamına geleceğini belirtti. Ayrıca, "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2'nci maddesi gereğince iyi niyetle uyuşmadığından hukuk düzeni tarafından korunmamalıdır" ifadesiyle kesintilerin hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Bag Kur 7200 Prim Son Durum Erken Emeklilik Ne Zaman Cikacak Bagkur 7200 Prim Yasalasti Mi 4Mart2024 2

SONUÇ VE HUKUKİ YORUMLAR

Bu karar, emekli maaşlarından kredi kesintisi yapılmasına ilişkin emsal bir yargı kararı olarak dikkat çekiyor. Emeklilerin maaşlarından yapılan kesintilere itiraz etmeleri durumunda, bu kararın örnek teşkil edeceği ve benzer davalarda referans olarak kullanılacağı öngörülüyor. Yargıtay'ın kararı, hem bankaların hem de kredi kullanan emeklilerin haklarını koruma altına alarak, hukuki süreçlerde daha dikkatli hareket edilmesini gerektiren bir önem taşıyor.

Milyonlar Merak Ediyor Kademeli Emeklilik Cikacak Mi Kademeli Emeklilikte Son Durum Ne 4Mart2024 3

Editör: Mevlüt Peker