Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 32 ilde saat 07.00'den itibaren oy kullanmaya başlarken, diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (14)

YSK KARARINA GÖRE OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla, Adıyaman'dan Kilis'e kadar uzanan 32 ilde ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Oy verme işlemleri, bu illerde saat 16.00'da tamamlanacak.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (15)

DİĞER İLLERDE OY VERME SAATLERİ

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerdeki seçmenler, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecekler. Bu süreçte Türkiye genelinde, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin belirlenmesi için vatandaşlar sandık başına akın ediyor.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (13)

SANDIKLARDA OY KULLANMA

Her seçmen, yasal istisnalar dışında, kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanabiliyor. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamıyor.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (11)

OY KULLANMAK İÇİN BELİRLENEN İLLER

Adana'dan Van'a kadar olan illerde oy kullanacak seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacaklar.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (12)

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanılacak. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanılacak.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (9)

OY PUSULALARININ RENGİ

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (10)

SEYYAR SANDIKLAR

Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenler için seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecekler.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (6)

OY PUSULALARININ SAYILMASI

Seçimde büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı ve dökümü yapılacak.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (7)

SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (8)

SANDIKLARIN AÇILMASI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy verme saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (5)

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (4)

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (3)

Secim Sandik Oy Kullananlar 31032024 Aa (1)

Editör: Mevlüt Peker