2024 Ziraat Bankası personel alımı şartları araştırılıyor. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası, 770 personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı duyurusunun ardından başvuru şartları ve tarihleri adaylar tarafından takip edilen konular arasında yerini aldı. Peki Ziraat Bankası 770 personel alımı başvuru şartları neler, alım ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası'na nasıl başvurulur? İşte Ziraat Bankası 770 personel alımına ilişkin detaylar..

ziraat-bankasi-21122023-6

ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ziraat Bankası 770 personel alımı yapacağını duyurdu. Bankada çalışmak isteyenler için Başvurular 2 Temmuz 2024 – 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar alınacak. 

ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere;

20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceğini duyurdu.

ziraat-bankasi-21122023-4

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası iş başvurusunda bulunmak isteyenler, İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle başvurularını gerçekleştirecek. Mülakat ve sınav hakkında bilgiler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/insan-kaynaklari/acik-pozisyonlar linki üzerinden incelenebilecek.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ziraat-bankasi-21122023-5

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için;Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllıkeğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaya Piyasası, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için;Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Eylül 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.
 

Editör: Nurseli Fırat