Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi projesi kapsamında düzenlenen "Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik İnsan Hakları Eğitimi"nin açılış töreni Ankara'da yapıldı.  Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya katıldı.

AYM BAŞKANI: "BİREYSEL BAŞVURU 2012'DE HAYATA GEÇİRİLDİ"

AYM Başkanı Kadir Özkaya konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olduğunu, konseyin Ankara ofisinin de çeşitli kamu kurumlarıyla başarılı projeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bireysel başvurunun 2012'de hayata geçirildiğini belirten Özkaya, bunun Türkiye'de hukuk ve insan hakları alanındaki en önemli reformlardan biri olduğunu vurguladı. Özkaya, proje kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir kısmının hakim, cumhuriyet savcısı, kamu görevlileri ve avukatların Anayasa Mahkemesi kararları hakkında bilgilendirilmeleri ve bu kararların hayata geçirilmesine yönelik olduğunu söyledi.

Proje kapsamında koordinasyon toplantıları yapıldığını, 5 farklı ilde Bölge İdare Mahkemelerine yönelik konferans ve yuvarlak masa toplantılarında bireysel başvuru ile temel hak ve özgürlükler konularında sunumlar yapıldığını belirten Özkaya, projede gerçekleştirilen bu etkinliklerin en önemli hedeflerinden birinin, bireysel başvuru ve ihlal kararlarının subjektif ve objektif etkilerinin anlaşılması ve uygulamasını sağlamak olduğuna işaret etti.

Özkaya, "İhlal kararlarının yerine getirilip getirilmediği mahkememizce de izlenmektedir. Mahkememizin bu izlemeler neticesinde oluşturduğu istatistiklere göre 2013'ten bugüne kadar verilen ihlal kararlarının yüzde 99,2'si oranında kararların gereklerinin yerine getirildiğini tespit ediyoruz. Buna karşılık yüzde 0,8'lik çok sınırlı sayıda somut olaya ilişkin ve bazıları da teknik hususlarda erişilen kararlar konusunda problemlerin ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız program ve sonra yapılacak çalışmaların bu tür sorunların açıklığa kavuşturulmasına ve giderilmesine büyük faydası olacaktır." dedi. 

Aymm Spot 30Mayis

106 BİN BİREYSEL BAŞVURU DERDEST

Özkaya, bugün Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sayısının dünya ile karşılaştırıldığında "devasa boyutlarda" olduğuna da dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nde 106 bin bireysel başvuru derdest vaziyette bulunmaktadır. Yalnızca içinde bulunduğumuz 2024 yılında şu an itibarıyla 32 bin başvuru yapılmıştır. Dolayısıyla yılda ortalama 100 binin üzerinde bir başvuru sayısıyla Anayasa Mahkemesi karşı karşıya bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum, temel hak ve özgürlüklerin korunması bağlamında Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan kişilerin bireysel başvurularının kısa sürede incelenmesine engel olmakta ve dolayısıyla ihlallerin bir an önce giderilmesini sekteye uğratmaktadır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisi mutlaka devreye girmelidir. Bu konuda yargı sürecinde yer alan bütün ilgili paydaşlarımıza önemli misyonlar düşmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları sonuçları itibarıyla tüm toplumu ilgilendiren ve etkileri davanın taraflarının ötesine uzanan kararlardır. Anayasa Mahkemesi kararları, hukukun her alanında insan haklarının merkezde olduğu bir yaklaşım ortaya koymaktadır."

ÖZDEMİR: "HEDEFİMİZ TARAFSIZ HAKİM VE SAVCILAR YETİŞTİRMEK"
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise "Bu eğitimleri yaparken temel hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren ve toplumun adalet ihtiyacını giderebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Barolar Birliği ve üniversiteler başta olmak üzere tüm iç paydaşlarla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu. Törende Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı William Massolin ile AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke de konuşma yaptı.

Editör: Haber Merkezi