Anayasa Mahkemesi (AYM), 703 sayılı Anayasa’da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) çok sayıda düzenlemenin iptaline karar verdi.

AYM KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete’de yayınlanan 482 sayfalık gerekçeli kararda “hüküm” bölümü 58 sayfadan oluştu.

CHP, 2018 tarihli ilgili kararnamenin tümünün iptali için 2018 yılında AYM’ye başvurdu. 1. İstanbul 12. İş Mahkemesi ve Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi de 2020 ve 2022 yıllarında itiraz yoluna başvurdu.

Aym Bina16

BİRÇOK KURALIN İPTALİ

Başvuruları inceleyen AYM, 100’e yakın kanunda, ilgili KHK ile düzenlenen birçok kuralın iptaline karar verdi.  Bunlardan biri de 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’ndaki (TRT) düzenlemelere ilişkin oldu.

TRT DÜZENLEMELERİ ANAYASA'YA AYKIRI

Yüksek Mahkeme, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703/95 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TRT Kanunu’nda yapılan bazı düzenlemeleri anayasaya aykırı bularak iptal etti. Buna göre, Kanunun 13, 43, 37, 50, 51 ve 60’ncı maddeleri ile Geçici 14 ve 15. Maddelerini sil baştan düzenlenecek.

12 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Meclis’in 4 Haziran 2024 tarihine kadar yeni bir düzenleme yoluna gitmesi gerekiyor.

KAMUDAKİ TAŞINMAZLARIN BEDELSİZLİĞİNE İPTAL

 Buna göre, TRT Kanunun "Kamulaştırma ve taşınmaz tahsisi"ni düzenleyen 60 maddesindeki, “Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz tahsis edilebilir” kuralı yetki kanunu kapsamı dışında bulunarak iptal edildi.

TRT'NİN İHALE İŞLEMLERİ ARTIK MEVZUAT KAPSAMI DIŞINDA DEĞİL

Başvuru kapsamında “TRT'nin tüm işlemlerinin ihale mevzuatı kapsamı dışına çıkarılmasının keyfiliğe ve yolsuzluğa sebebiyet verebileceği” iddialarını da inceleyen AYM, TRT’nin tedarik işlerini KHK ile yeniden düzenleyen ilgili 47. maddeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme, “Her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Bu iş ve işlemler yönetmelik ile düzenlenir” maddesini yetki kanunu kapsamında bulmayarak iptal etti.

TRT GENEL MÜDÜRÜNÜN EN YÜKSEK DEVLET MEMURU MAAŞINA İPTAL

 AYM, TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de iptal etti. KHK ile düzenlenen maddede, “Genel Müdüre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti (ikramiye dâhil) ödenir. Aylık ödemelerinde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınır” ibaresi yer alıyordu.

Editör: Murat Kaya