Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kuruluş amacı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulma amacına ilişkin bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak, afet riski altında alanlar ile bu alanların dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yönetmek üzere kuruldu. Başkanlık görev ve yetkileri kapsamında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile verilen görevleri yaparak ve yetkilerini kullanacak. Ayrıca gene bu kanun kapsamdaki yapı ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak. Yenileme alanlarına ilişkin hazırlık işlemlerini de yürütecek” diye konuştu.

Marmara’ya özel yaklaşım

Başkanlık merkez teşkilatında Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kurulduğunun altını çizen Mustafa Hakan Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İstanbul başta olmak üzere, deprem riski açısından Marmara bölgesi ekonomimizin de can damarı. Bölgenin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında, bu bölgede özel bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü ile de dönüşüm projelerine kaynak oluşturma kapsamında çalışmalar yapacak. Ayrıca illerde merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlükleri oluşturulacak. Kararla ayrıca daha önce merkeze bağlı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir’de kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri de kapatılmış oldu.”

"İş yerlerini unutmamak gerekiyor"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece konutlarla sınırlı olmadığı ve ekonomik üretimin devamı için iş yerlerine yönelik dönüşüm projelerinin de çok önemli olduğu vurgusunda bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı, “TEPAV verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 61’ini Marmara Denizi etrafındaki iller gerçekleştiriyor. Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 42’si bu bölgeden kaynaklanıyor. Türkiye nüfusunun neredeyse beşte biri İstanbul’da yaşıyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 49’unu İstanbul tek başına yapıyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 28’i İstanbul’dan. Milli gelirin üçte biri İstanbul’da üretiliyor. Bu bölgenin deprem riskleri için daha radikal tedbirler almamız gerekiyor” şeklinde konuştu."GYODER’in organize ettiği 18. Gayrimenkul Zirvesi, 'Şehrini Vicdanla Tamamla' teması ile 25-26 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak" diyen Mustafa Hakan Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Aslında yaşanabilir şehirler için dönüşümü yıkım öncesinden planlamak gerekiyor. Zirve, günümüz dünyasının çağdaş kentlerinin iklim krizinden doğal afetlere, barınmadan göçe kadar pek çok sorunla tehdit edildiğine değiniyor. Teknolojik altyapı çalışmaları, büyük bütçeli yatırımlar ya da geniş katılımlı projelerle şehirlerin eksiklerini gidermeye çalışılsa da, bunun tek başlarına yeterli olmayacağını, vicdani bir bakış açısına dikkat çekiyor.”