Milli Eğitim Bakanlığı'nın liseler için başlattığı yeni seçmeli ders çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. Bu kapsamda, "Tıp bilimine giriş" adlı ders artık lise müfredatının bir parçası olacak.

TALİM VE TERBİYE KURULU ONAYI İLE TIP DERSİ LİSE MÜFREDATINA EKLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Tıp bilimine giriş" dersi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Ders, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren lise 11 ve 12. sınıfların seçmeli dersleri arasında yer alacak ve haftada iki saat, toplamda 72 saatlik bir programı kapsayacak.

LİSE TIP DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARI

Bu dersin amacı, öğrencilerin tıbbi bilimler alanında temel bilgiler edinmeleri, tıp eğitimi programlarına ilişkin fikir sahibi olmaları ve tıbbi uzmanlık alanları ile ilgili bilgiler edinmeleridir. Ayrıca, öğrencilerin tıp doktorlarının bilimsel araştırmalara katılımının önemini ve çoklu lisans derecesine sahip hekimlerin fark yaratan çalışmalarını araştırmaları, tıbbi literatüre erişim yöntemlerini öğrenmeleri hedefleniyor.

LİSE TIP DERSİ MÜFREDATIN YAPISI VE İÇERİĞİ

Ders, beş ana üniteden oluşuyor:

1. "Tıp ve Temel Tıp Bilimleri": Bu ünitede, tıp ve temel tıp bilimlerinin işlevleri, anatomi, histoloji, fizyoloji gibi disiplinler ele alınacak.
2. "İnsan Fizyolojisinin Temel Kavramları": Fizyoloji temelleri öğrencilere aktarılacak.
3. "Tıbbi Ölçme ve Görüntüleme Yöntemleri": Tıpta kullanılan ölçme ve görüntüleme teknikleri üzerinde durulacak.
4. "Tıpta Mühendislik Uygulamaları": Mühendislik disiplininin tıp alanındaki uygulamaları incelenecek.
5. "Tıbbi Bilimlerde Güncel Araştırma Alanları": Güncel tıbbi araştırma konuları tartışılacak.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR

Ders kapsamında, dijital insan bedeni uygulamaları, mikroskop çalışmaları, hasta başı dersler, simülasyon eğitimleri gibi çeşitli öğrenme metotları kullanılacak. Ayrıca, palyatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları da incelenecek.

TIBBİ DEONTOLOJİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ROLLERİ

Derslerde, tıbbi deontolojinin önemi vurgulanacak ve doktorların mesleki etkinlikler sırasında uyması gereken etik kurallar, sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları da ele alınacak. Bu içerik, öğrencilere sağlık alanında çalışmanın etik ve mesleki boyutlarını anlamaları için rehberlik edecek.