MEB 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Konuları’nı açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 1. dönem 2. yazılı sınavlarının konularını MEB'in resmi web sitesinde duyurdu. Özellikle 6. sınıf öğrencileri için merak edilen 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri sınav konuları öğrenilmeye başlandı. İşte detaylar:

MEB 6. SINIF TÜRKÇE VE MATEMATİK ORTAK KONULARIYLA 16 SORULUK SINAV

Ülke genelinde her yıl düzenlenen ortak sınavda, Türkçe ve Matematik derslerinden toplamda 16 soru sorulacak. Bu sorular çoktan seçmeli olarak test şeklinde olacak ve öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyecek.

MEB ORTAK SINAV KONULARI 6. SINIF İÇİN BELİRLENDİ

6. sınıf öğrencilerinin gireceği MEB ortak sınavlarının konuları ise şu şekilde:

MEB 6. SINIF MATEMATİK ORTAK SINAV KONULARI (MEB YAYINLARI + ANKA KUŞU YAYINLARI)

1 soru- T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

1 soru: T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

1 soru: T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.

1 soru: T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

2 soru: T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.

1 soru: T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

1 soru: T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.

1 soru: T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

1 soru: T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.

1 soru: T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

1 soru: T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar. Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.

1 soru: T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
a) Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.

2 soru: T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

FOTO: 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. ortak yazılı konuları

MEB 6. SINIF MATEMATİK ORTAK SINAV KONULARI (MEB YAYINLARI)

1 soru: M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

1 soru: M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

1 soru: M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.

1 soru: M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.

1 soru: M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.

1 soru: M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.

2 soru: M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

1 soru: M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

2 soru: M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

1 soru: M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

2 soru: M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

2 soru: M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

FOTO: 6. sınıf Matematik dersi 1. dönem 2. ortak yazılı konuları

MEB 6. SINIF ORTAK SINAV NE ZAMAN? 6. SINIF ORTAK SINAV TARİHİ

MEB 6. Sınıf Ortak Sınav Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirilecek. MEB 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri sınavları 26 Aralık 2023 Salı günü düzenlenecek. Öğrenciler, bu tarihi dikkate alarak MEB 6. Sınıf Türkçe Ortak Sınavı ve MEB 6. Sınıf Matematik Ortak Sınavı hazırlıklarını sürdürebilirler.

Editör: Gündem Editörü