Yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenleyan TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Hafize Gaye Erkan,Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinin 7 puan artarak yüzde 58'den yüzde 65'e çıktığını bildirdi.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir. Uyguladığımız seçici kredi sıkılaştırması, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözetmektedir. Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz.”

"Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız."

"Talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artması enflasyon üzerinde doğrudan olduğu kadar, cari denge kanalıyla dolaylı olarak da yavaşlatıcı etki gösterecektir."

“Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çıpalanmasına bağlıdır. Ancak son dönemde aylık enflasyondaki artışların beklenenden yüksek gerçekleşmesi, beklentiler üzerinde olumsuz bir etkide bulunmuştur."

"Yabancı para mevduatına Türk lirası olarak tesis edilmek üzere ilave yüzde 4 zorunlu karşılık tesisi aldık. Böylece ilave 350 milyar Türk lirası likiditenin daha sistemden çekilmesi ile toplam sterilizasyon 1 trilyon Türk lirasının üzerine çıkacaktır."

"Ağustos sonunda aldığı Kur Korumalı Mevduat’tan Türk Lirası Vadeli Mevduat’a geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu etkilerini görüyoruz. Bu kararlarımız sonucunda TL tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. 20 Ekim itibarıyla sadece 8 hafta içinde TL mevduat, 970 milyar Türk Lirası artarken, KKM, 300 milyar TL geriledi. Aynı dönemde döviz cinsi mevduat da 3,9 milyar dolar geriledi. Sonuç olarak TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 5 artmıştır."

"(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak."

"Yılsonu enflasyon tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68, 2024 yılı için yüzde 30 ve 42 olarak revize ettik."

"Tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz."

"20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler mayıs ayı sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır."

"Kasım ayında doğal gaz tüketiminin artması ile birlikte hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını düşünüyoruz. Bu durum enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise asgari ücret ayarlaması, fiyatları zaman bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz. 2024 Mayıs ayında ise doğal gaz kaynaklı baz etkileri ile yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz."

Kaynak: AA-İHA