İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş-Pozitif Projemizi, kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş gücü piyasasındaki potansiyellerini tam olarak yerine getirebilmelerini desteklemek amacıyla Bakanlıklarımızla birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"nda konuşan Bakan Işıkhan, toplumun medeniyet seviyesinin kadınlarına verdiği değerle ölçüldüğünü, kendilerinin de kadını baş tacı eden bir kültürün mirasçıları olduğunu söyledi.

Işıkhan, medeniyet anlayışlarında kadının, yeri geldiğinde devlette kurucu, yeri geldiğinde vatan müdafaasında nefer, yeri geldiğinde ise kalkınma sürecinde çalışan ve üreten bireyler olarak toplumsal hayatta aktif rol aldığını anlattı.

Nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların toplumsal yaşamda ve ekonomik süreçlerde güçlü bir konumda yer almasının öneminin açıkça ortada olduğunu belirten Işıkhan, farklı nedenlerle olsa dahi Türkiye'de kadın istihdam oranları incelendiğinde ne yazık ki arzu edilen noktada olunmadığını gördüklerini, bu nedenle kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını desteklemeyi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete her zaman yanlarında oldukları gibi çalışmak, üretmek, ülkeye ve millete değer katmak isteyen bütün kadınları desteklediklerini vurgulayarak, bu noktada, özellikle İŞKUR vasıtasıyla yürüttükleri proje ve aktif işgücü programlarıyla, özel politikalarla kadınların istihdam edilebilmelerini sağladıklarını dile getirdi.

İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılında 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağladıklarını aktaran Işıkhan, eğitimin, özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında çalışma hayatı politikalarının merkezinde yer alan en önemli konulardan biri olduğunu kaydetti.

"Bir erkeği eğiten bir kişiyi yetiştirmiş olur ama bir kadını eğitirseniz bir toplumu eğitmiş olursunuz." anlayışıyla istikbalin garantisini, kadınların eğitiminde, üretiminde ve gelişiminde gördüklerini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Eğitimli ve nitelikli iş gücü hedefiyle geçtiğimiz yıl içinde 27 binin üzerinde kadınımızı kurs ve programlardan yararlandırmış durumdayız. İŞKUR olarak, işe yerleştirme sürecinin en önemli adımlarından birisi olarak gördüğümüz iş ve meslek danışmanlığı hizmetimizi sunuyoruz. Bu kapsamda yine 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Sadece danışmanlık hizmeti alan kadınlarımızın sayısına baktığımızda bile kadınlarımızın çalışma isteği ve azmini görebiliyoruz."

- Sistemin işleyişinin en hızlı şekilde sağlanması için izleme ve değerlendirme birimi kuruldu

Kadınların bilgi, beceri ve donanımlarının artmasıyla toplumsal gelişime kazandırılacak muazzam zenginliği öngörmenin hiç de zor olmadığına işaret eden Işıkhan, bu rakamların Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, 2024'te daha da artacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, Milli Mücadele'de cepheye mermi taşıyarak, muzaffer orduya Mehmetçikler yetiştirerek, ülkenin en zor zamanlarında çalışarak, üreterek Cumhuriyet'i kuran Türkiye'nin kadınlarının, "yüzyılın kadınları" olarak bugün de yine aynı sarsılmaz ruhla çalışarak, üreterek, iş gücü piyasasında daha fazla yer alarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını inşa edeceklerini söyledi.

Bu yüzden, yüzyılın kadın istihdamını gerçekleştirmeyi hedefledikleri bu projeye "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya, Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları" ismini verdiklerini anlatan Işıkhan, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, 10 Bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak 'İş-Pozitif' adlı bir sistem yaptık. İş-Pozitif Projemizi, kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş gücü piyasasındaki potansiyellerini tam olarak yerine getirebilmelerini desteklemek amacıyla Bakanlıklarımızla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak, İş-Pozitif Projemiz kapsamında doğrudan kadınlarımıza sunulmak üzere 1 milyar lira destek ile projemize ilk adımı atıyoruz, hayırlı olsun."

Bakan Işıkhan, bu rakamın Bakanlığın, gelecek süreçte başlatacağı programlar ve diğer bakanlıklarla imzalayacakları protokoller neticesinde ciddi bütçe ve desteklerle daha da büyüyeceğini ve kadınların istihdamına çok önemli katkılar sunacağını belirtti.

İş-Pozitif Projesi'nin takibi, işleyişi, kurumlar arası koordinasyonu için Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini bildiren Işıkhan, bu kapsamda, İŞKUR Genel Müdürlüğünde sistemin işleyişini ve paydaşlarla olan koordinasyonu en hızlı şekilde sağlamak amacıyla kurulan izleme ve değerlendirme birimini bu günden itibaren aktif hale getireceklerini kaydetti.

- "İşverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında işsizlikten daha büyük bir sorun varsa onun da kayıt dışı istihdam olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayıt dışılık, sistemin geleceğinden önce insanımızın ve kadınlarımızın geleceğini, sosyal güvenliğini tehdit eden çok önemli bir süreçtir. Bu projeyle, istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörler çevrim içi bir araya geleceklerdir. Böylece, kadınlarımızın kayıtlı olarak çalışma hayatına katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın istihdamının ve girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız."

Bu tür proje ve programlar ile Türkiye olarak kalkınma sürecinde kadınların işgücünü, azmini ve vizyonunu daha çok görünür hale getireceklerini vurgulayan Işıkhan, projenin, ülkede kadın istihdamının artırılmasını sağlayacak işbirliği sistemi olduğunu söyledi.

Işıkhan, kadın istihdamının sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getireceğini ifade etti.

- Kadın istihdam programı hayata geçirilirken Sıfır Atık Projesi'nden ilham alındı

Gelecek süreçte kadın istihdamını artıracak çalışmalar hususunda üzerinde yoğunlaşacakları konuları dile getiren Işıkhan, bu başlıkları "Eğitim ve Beceri Geliştirme", "Kadınları Teşvik Eden Vergi ve Finansal İndirimler", "Girişimcilik ve KOBİ Destekleri", "Kadın İşletmelerine Destek", "Kadınlar İçin Özel İstihdam Programları", "Özellikle iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirecek; Kadın Dostu İş Politikaları", "Başta paydaşlar olmak üzere toplumun her kesiminin dahil edilebileceği; Toplumsal Katılım ve Ortaklık Kurma" şeklinde sıraladı.

Bakan Işıkhan, bugün tanıtımını yaptıkları kadın istihdam programını hayata geçirirken kendilerine en fazla ilham veren konunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirdikleri, toplumun her kesimince benimsenen ve ayrıca uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görülen "Sıfır Atık Projesi" olduğunu anlattı.

Bugün hayata geçirdikleri programın, tıpkı sıfır atık gibi çığır açacağına ve kadın istihdam oranlarını sürekli yükselteceğine inandığını dile getiren Işıkhan, projenin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde her geçen gün daha da gelişeceğini, büyüyeceğini, toplumda büyük bir farkındalığı sağlayacağını, dünyada da rol model haline gelecek bir program haline geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: aa