Resmi Gazete 27 Şubat 2024 tarihli kararları araştırılıyor. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, bazı üniversitelerin yönetmelik değişikliği yer alırken,

Maden Kazasına Iliskin Komisyon Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazetede 15Subat2024 1

Anayasa Makemesi ve Yargıtay Kararları'na ilişkin detaylar da 27 Şubat 2024 32473 Sayılı Resmi Gazete'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı kararları, atamaların ve Anayasa Mahkemesi Kararları'nın yer aldığı 27 Şubat 2024 Resmi Gazete Kararları..

resmi gazete (4)

27 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2018/118, K: 2023/180 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Nurseli Fırat