Resmi Gazete 6 Mart 2024 tarihli kararları araştırılıyor. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar yer alırken,

Kamuya Personel Alım Ilanı Resmi Gazete'de 21Subat2024 1

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin detaylar da 6 Mart 2024 32481 Sayılı Resmi Gazete'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı kararları ve atamaların yer aldığı 6 Mart 2024 Resmi Gazete Kararları..

resmi gazete (2)

6 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

–– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/135, K: 2024/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2023 Tarihli ve 2021/38824 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Nurseli Fırat