Resmi Gazete 7 Mart 2024 tarihli kararları araştırılıyor. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında,

resmi-gazete

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yer alırken, bazı Hukuk Dairelerine ait Yargıtay Kararları'na ilişkin detaylar da 7 Mart 2024 32482 Sayılı Resmi Gazete'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı kararları ve atamaların yer aldığı 7 Mart 2024 Resmi Gazete Kararları..

resmi gazete aa

7 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Travma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Nurseli Fırat